Jarno Mela

Vasemmiston Kontula: Ulkomaisen työvoiman riistoon puututaan työntekijöiden autonomiaa vahvistamalla.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula tervehtii ilolla hallituksen esityksiä hyväksikäytön uhrin työnteko-oikeuden laajentamisesta ja kausityöntekijän mahdollisuudesta vaihtaa työnantajaa.

Esitykset tulevat tänään eduskunnassa lähetekeskusteluun.

– Vaikka esitetyt muutokset ovat melko pieniä, niiden taustalla on iso uutinen: työvoiman hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan liittyvässä politiikassa on vihdoin tapahtumassa paradigmamuutos. Nyt on pysähdytty tunnistamaan ilmiön syitä ja toimintamekanismeja. Se on välttämätöntä toimivien ratkaisujen löytämiseksi, Kontula perustelee.

Avainasemassa on työntekijän asema.

Tilannetta käytetään hyväksi

Osa työntekijöistä on verraten haavoittuvassa asemassa esimerkiksi heikon kielitaidon tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi. Eritoten ulkomaalaisen työvoiman asemaa voivat heikentää myös rajoitettu työnteko- ja oleskeluoikeus sekä puuttuva tieto omista oikeuksista.

Osa työnantajista käyttää tilannetta hyväkseen. Vahvistamalla oikeutta oleskella maassa ja vaihtaa työnantajaa parannetaan hyväksikäytön kohteeksi joutuneen työntekijän mahdollisuuksia hakea apua ja samalla viranomaisten mahdollisuuksia puuttua törkeään työvoiman hyväksikäyttöön.

ILMOITUS

– Ehdotetuilla muutoksilla kannustetaan työntekijöitä tuomaan esiin hyväksikäyttö ja tarkennetaan työnantajan seuraamuksista, Kontula sanoo.

– Nämä ovat vielä pieniä askelia eteenpäin, mutta lisää pitäisi olla tulossa.

Lisää syksyllä

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämän monihallinnollisen työryhmän esittämä laajempi toimenpidepaketti hyväksyttiin syksyllä budjettiriihessä. Siinä luvataan muun muassa tarkistaa valvonnan resursseja.

– Avainasemassa on kuitenkin työntekijän asema, Kontula muistuttaa.

– Jos työntekijä ei uskalla tai hänen ei kannata puhua, on viranomaisen hyvin vaikea toteuttaa valvontatehtäväänsä, vaikka resurssit olisivat kunnossa. Meillä on tässä vielä pitkä matka edessä, mutta nyt onneksi mennään oikeaan suuntaan.

Vasemmistoliitto julkaisi viime syksynä siirtolaispoliittisessa ohjelmassaan toimenpide-ehdotuksia ulkomaisen työvoiman aseman parantamiseksi.