Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Semi: Sisarusten saatava tieto kuolemasta mahdollisimman pian.

Väestötietojärjestelmästä puuttuvat yleisesti tiedot iäkkäämpien suomalaisten vanhemmista. Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi pitää tätä puutteena.

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä löytyvät perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmää ylläpidetään henkilön yksilöintiä sekä henkilö- ja perheoikeudellisen aseman ja toimivaltaisuuden selvittämistä varten.

Semi jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Semi kysyy hallitukselta, miten väestötietojärjestelmää tai poliisin toimintaa voisi kehittää niin, että myös vanhempien ikäluokkien ihmiset saavat tiedon lähisukulaisensa, kuten sisaruksensa kuolemasta mahdollisimman pian viranomaisilta.

Ongelmia aiheutuu esimerkiksi silloin, kun lapseton ja yksinelävä henkilö kuolee.

Tieto vanhemmista voi puuttua

Järjestelmässä on puutteita.

– Koska väestötietojärjestelmästä puuttuu tieto iäkkäämpien suomalaisten vanhemmista, järjestelmän kautta ei voida myöskään selvittää tietoja iäkkäämpien suomalaisten sisaruksista. Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi silloin, kun lapseton ja yksinelävä henkilö kuolee, Semi sanoo.

– Tällöin hänen sisaruksensa eivät välttämättä saa tietoa lähisukulaisensa kuolemasta ennen perunkirjoituksia. Tämä voi tarkoittaa jopa sitä, että tieto kuolemasta tavoittaa sisarukset vasta hautajaisten jälkeen.

ILMOITUS

Ongelman taustalla on väestötietojärjestelmän kehittämisen historia. Siihen on tallennettu perhesuhdetietoja vuodesta 1973 lähtien.

Tieto tärkeä saada

1970-luvun alussa tehtiin rajauksia siitä, miten laajasti taaksepäin menneisyyteen vanhemman ja tämän lapsen välisiä suhteita rekisteröitiin järjestelmään. Vanhempien ikäluokkien tiedoissa saattaakin olla puutteita esimerkiksi vanhempiin liittyvissä tiedoissa, mutta tiedot löytyvät kuitenkin eri viranomaisten paperisina arkistoina.

– Kun ihminen kuolee, poliisi tarkistaa tiedot vainajan lähiomaisista väestötietojärjestelmästä. Poliisi on kuitenkin tietoinen siitä, että järjestelmästä saattaa puuttua tiedot vanhempien ikäluokkien perhesuhteista, mutta silti niitä ei välttämättä etsitä muilla keinoin Semi toteaa.

Hän pitää lähisukulaisten surutyön kannalta oleellisena saada tieto läheisen kuolemasta mahdollisimman pian ja ensimmäisten joukossa viranomaisilta.