Jarkko Mänttäri

Jakeluyhtiöt maksoivat palkkoja työantajien intressissä ja ohjauksessa syntyneen niin sanotun ”keltaisen työehtosopimuksen” perusteella.

Mainosjakajat ovat joutuneet käymään oikeutta ympäri Suomea palkoistaan. Useille mainosjakajille on maksettu tuomioistuinprosessien kautta tuhansien eurojen palkkasaatavia korkoineen.

Nyt annetut tuomiot kolmelle yhtiölle ovat linjassa aiempien tuomioistuinten ratkaisujen kanssa. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsenet vaativat palkkasaataviaan PS-Suorajakelu Oy:ltä, Helsingin Jakelu-Expert Oy:ltä sekä kahdessa jutussa SSM Itä-Suomi Oy:ltä.

Helsingin käräjäoikeus määräsi maksamaan vaaditut palkkasaatavat ja lomakorvaukset korkoineen. Neljälle mainosjakajalle oli kertynyt palkkasaatavia 91 791 euroa ja lomakorvauksia 6842 euroa. Lisäksi jakeluyhtiöt tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikuluja yhteensä 38 783 euroa.

Jakeluyhtiöiden olisi pitänyt soveltaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Mainosjakajille palkat ”keltaisen työehtosopimuksen” pohjalta

Mainosjakajille on maksettu palkkaa niin sanotun ”keltaisen työehtosopimuksen” pohjalta, joka oli syntynyt työnantajatahon intressissä ja ohjauksessa. Palkkoja on maksettu Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n (SME ry) ja Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n (SKE ry) välisen työehtosopimuksen eli Erillisjakelu-tesin mukaan.

ILMOITUS

Helsingin käräjäoikeus tuki, että onko kyse aidosta tes-sopimuksesta. Viime viikolla antamassaan tuomiossa käräjäoikeus katsoo, että työsuhteiden vähimmäisehtona olisi tullut soveltaa työnantajan ohjauksessa syntyneen Erillisjakelu-tes:n sijaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan yleissitovaa työehtosopimusta (VL-tes).

Käräjäoikeuden mukaan SME ry ei edusta aidosti ja uskottavalla tavalla erillisjakelualalla toimivia henkilöitä eikä se siten ollut aito työntekijäyhdistys. Siten työnantajat eivät ole voineet noudattaa sen solmimaa Erillisjakelun tes:ta.

Se ei ollut sellainen aito työehtosopimus, jossa toisena sopijapuolena olisi ollut työntekijöitä edustava valtakunnallinen työntekijöiden yhdistys. Käräjäoikeus katsoi lisäksi, ettei yhdessäkään tapauksessa vaaditun yleissitovan tes:n mukaisen palkkatason soveltaminen olisi ollut kohtuutonta.

Jakeluyhtiöiden olisikin pitänyt noudattaa yleissitovaa VL-tes:sta ja maksaa palkat sen määräysten mukaisesti. Kantelu palkkasaatavista koski ennen 1.11.2019 maksettuja palkkoja.