IPS/Miriam Gathigah

Koronapandemia on häirinnyt ruokajärjestelmiä ja ruuan toimitusketjuja yhtä lailla kehitysmaissa kuin kehittyneissäkin. Maailmanlaajuisesti 270 miljoonaa ihmistä näkee nälkää (PDF-tiedosto), ja myös Yhdysvaltain kaltaisissa maissa miljoonilla on vaikeuksia ruuan hankkimisessa. Ajantasainen tieto ruokaturvatilanteesta mahdollistaa avun kohdistamisen sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Esimerkiksi Johns Hopkins -yliopiston tulevaisuuskeskuksella on reaaliaikainen kartta-alusta, joka näyttää Marylandin alueen ruokajärjestelmän puitteissa tapahtuvan ruuan tuotannon, jakelun, jalostuksen ja kulutuksen. YK:n ruokaohjelma puolestaan seuraa nälän ja ruokaturvan maailmanlaajuista kehitystä lähes reaaliaikaisella HungerMap -sivustolla, joka pyrkii ennustamaan nälänhätää ja siten edistää sen torjumista.

Tällainen tieto auttaa päätöksenteossa niin valtioiden hallituksia kuin kansalaisjärjestöjäkin. Reaaliaikaisella ruokaturvan seurannalla kerättyä tietoa voidaan ennen pitkää käyttää ruuan entistä luotettavampaan ja tasapuolisempaan jakeluun.

Alkuperäinen artikkeli englanniksi