Lehtikuva/Jussi Nukari

Vasemmistoliiton kannattajat painottavat muita enemmän myös kirjasto- ja kulttuuripalveluita.

Suomalaisten mielestä tärkeimmät kuntavaaliteemat ovat terveyspalvelut, vanhustenhuolto, työllisyys, kotikunnan talous ja lähiympäristön turvallisuus. Tulokset käyvät ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön lauantaina julkaisemasta kansalaiskyselystä.

Vähiten tärkeinä pidetään kuntaliitoksia, maahanmuuttoa, kulttuuripalveluita sekä kunnallisten palveluiden kilpailuttamista ja ulkoistamista. Maahanmuutto on vain perussuomalaisten tärkeimpien asioiden listalla, mutta ei kärkipäässä heilläkään.

Uutena asiana tärkeimpien asioiden listalle on noussut koronaepidemian torjunta.

Samat asiat nousevat kärkeen puoluetaustasta riippumatta. Sote-uusitus on SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien listalla kymmenen tärkeimmän teeman joukossa.

Edellisiin kuntavaaleihin verrattuna tärkeiden asioiden listalla ovat nousseet alkoholi ja huumeet asuinympäristössä, lähiympäristön turvallisuus, elinkeinojen kehittäminen, kulttuuripalvelut, lasten päivähoito sekä koulut.

ILMOITUS

Aiempaa vähemmän halutaan huomiota kiinnittää joukkoliikenteeseen, kuntapalveluiden ulkoistamiseen, maahanmuuttoon ja sote-uudistukseen.

Merkillepantavaa tuloksissa on se, että terveyspalvelut koetaan aiempaa tärkeämmäksi asiaksi, mutta sote-uudistus aiempaa vähemmän tärkeäksi.

Vasemmistoliiton kannattajien kymmenen tärkeintä teemaa ovat terveyspalvelut, syrjäytyminen ja köyhyys, koronaepidemian torjunta, vanhusten huolto, ympäristön- ja luonnonsuojelu, peruskoulut, kirjastopalvelut, sote-uudistus, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset sekä joukkoliikenne.

Vasemmistoliiton kannattajien odotukset kohdentuvat muita voimakkaammin myös kirjasto- ja kulttuuripalveluihin. Valtion ja kotikunnan talous, velkaantuminen, lähiympäristön turvallisuus, elinkeinojen kehittäminen ja maahanmuutto tuntuvat keskimäärää vähemmän tärkeiltä asioilta.