Jarmo Lintunen

Sosiaalisen median merkitystä on ylikorostettu vaalikampanjoinnissa. Vaalien jälkeen tehdyissä kyselyissä äänestäjät kertovat löytäneensä tietoa vaaleista ja ehdokkaastaan useammin perinteisestä mediasta kuin somekanavilta.

Tämä ei ole heikentänyt sosiaalisen median arvoa kampanjoinnissa, vaan päinvastoin se on täydentänyt perinteistä mediaa. Nyt sosiaalisella medialla on kevään kunnallisvaaleissa poikkeuksellisen suuri rooli. Kansalaiskohtaamiset tapahtuvat verkossa erilaisten alustojen kautta.

Rasistinen hyökkäys natsitervehdyksineen keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon puheen aikana keskustan verkkotilaisuuteen oli vakava ja törkeä hyökkäys avoimuutta ja demokratiaa vastaan.

Pelättävissä on, ettei tämä jää ainoaksi virtuaaliseksi hyökkäykseksi. Sosiaalisessa mediassa anonyymin hyökkäämisen kynnys on matalampi kuin vaalitapahtumissa tai ostarien kulmilla. Rivosuisia kansalaisia on vieraillut vaaliteltoillakin, mutta ikävät henkilökohtaiset tapaamiset on helpompi käsitellä kuin nimettömät hyökkäykset.

Verkkohyökkäyksistä jää kysymys: toistuuko tämä? Torilla häirintä päättyy yleensä väkivallattomasti. Somessa hyökkäykset ovat kasvottomia ja hyökkäyksiä voidaan tehdä nimettömästi. Omilla kasvoilla ja nimellä tapahtuvat hyökkäykset ovat myös koventuneet.

ILMOITUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tällä viikolla Lahdessa ohjeistuksen, ettei minkäänlaista vähättelevää puhetta tai häirintää sallita kokouksissa. Ohjeistuksen tavoitteena on kitkeä myös kokousten ulkopuolella tapahtuvaa epäasiallista keskustelua ja häirintää sosiaalisessa mediassa, mitä Lahdessa on tapahtunut.

On ikävää, että poliittiset päättäjät joutuvat ylipäänsä käymään keskustelua toistensa säällisestä kohtelusta, vaikka se tapahtuisi pääosin ennaltaehkäisevässä mielessä.

Puolueet etsivät parhaillaan kuntavaaliehdokkaita. Väistämättä moni ajattelee, haluaako altistaa itsensä häirinnälle ja mustamaalaamiselle. Maalittamisen ja henkilöön käyvien hyökkäysten pelko saattaa estää ehdokkuuden.

Pahinta on, jos aikuiset käyttävät hyökkäyksissään lapsia välineenä. Poliitikkoihin ja heidän läheisiinsä kohdistuva uhka on aina uhka demokratialle, osallistumiselle ja sananvapaudelle.