Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ensimmäiset tiedot viime vuoden budjetin tulonjakovaikutuksista valmistuivat.

Viime vuosi 2020 oli ensimmäinen, jona Antti Rinteen ja sittemmin Sanna Marinin hallituksen päätökset vaikuttivat suomalaisiin kotitalouksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen simulointitutkimuksen mukaan etuus- ja verotusjärjestelmän muutokset kavensivat tuloeroja ja nostivat etenkin pienituloisten kotitalouksien tuloja. Tuloerojen kaventumista luonnehditaan ”selväksi”.

Simulointitutkimuksen mukaan työttömyysturvan ja vähimmäiseläkkeiden korotukset sekä aktiivimallin poisto nostivat etenkin pienituloisten kotitalouksien tuloja. Samalla esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksujen nostot kiristivät monien verotusta.

Tuloerot pienentyivät Gini-kertoimella mitattuna 0,3 prosenttiyksikköä ja pienituloisuusaste laski arviolta 0,6 prosenttiyksikköä.

– Vuoden 2020 alussa tapahtuneiden muutosten välittömät vaikutukset olivat kutakuinkin yhtä suuria, mutta päinvastaiseen suuntaan, kuin aiemmin arvioidut Sipilän hallituksen kolmen ensimmäisen vuoden (2015–2018) aikaiset vaikutukset, kertoo tutkimuspäällikkö Jussi Tervola THL:n verkkosivuilla .

Työttömyysturvan korotukset ja verotuksen osittainen kiristyminen lisäsi simulointitulosten mukaan myös työttömyyttä, mutta se ei juuri muuttanut tuloero- tai köyhyysvaikutuksia. Työllisyysvaikutukset tosin syvensivät muutosten negatiivista vaikutusta julkiseen talouteen, tutkimuksessa todetaan.