Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työllisyyttä vahvistettava hyvin arvioidulla toimien kokonaisuudella, yksityistä velkaantumista jarruteltava uusilla toimilla

Talouspolitiikan arviointineuvosto katsoo, että toimia julkisen talouden sopeuttamiseksi on alettava suunnitella pikimmiten, vaikka niiden aika ei ole vielä tänä vuonna.

Arviointineuvoston mukaan tälle vuodelle päätetyt tukitoimet muun muassa koronan hoitoon ovat olleet tilanteeseen sopivia. On kuitenkin tarpeen luoda uskottava suunnitelma liikkumavaran säilyttämiseksi myös elvytystoimien jälkeen, arviointineuvosto katsoo.

– Nykyinen kriisi osoitti, että tukitoimet ovat ratkaisevan tärkeitä ja on välttämätöntä, että liikkumavaraa on valmiina myös tulevien kriisien yhteydessä, arviointineuvosto toteaa tiedotteessa.

Arviointineuvosto on huolestunut useita vuosia jatkuneesta julkisen talouden rakenteellisesta alijäämäisyydestä, julkisen velan nopeasta kasvusta sekä paikallishallinnon kasvaneesta velasta.

Sen mukaan hallituksen laatima julkisen talouden kestävyyden vahvistamisen tiekartta on askel oikeaan suuntaan, mutta ei nimeä varsinaisia toimenpiteitä.

ILMOITUS

– Tarkemman suunnitelman viivästyminen voi vaarantaa julkisen talouden kehitysnäkymät, arviointineuvosto varoittaa.

Sen mukaan hallituksen tulisi myös kommunikoida vallitsevat julkiselle taloudelle ja työllisyydelle asettamansa tavoitteet selkeämmin.

Työllisyyspolitiikka ratkaisevassa osassa – lisätoimia tarvitaan

Arviointineuvoston mukaan työllisyyden kasvu on keskeisessä osassa kestävyysvajeen pienentämiseksi ja sen kohentamiseksi tarvitaan perusteellisesti arvioituja toimia.

Hallituksen tähänastiset toimet saavat kaksijakoisen arvion – neuvoston mukaan hallitus on tehnyt kiitettävän määrän työllisyyttä lisääviä toimia, mutta vastaavasti todennäköisesti heikentänyt työllisyysnäkymiä joillain toisilla talouspoliittisilla toimillaan.

– Työllisyysvaikutusten arvioinnissa tulisikin ottaa huomioon kaikki politiikkamuutokset sekä työllisyyspolitiikasta aiheutuvat kustannukset, neuvosto katsoo.

Yksityistä velkaantumista hillittävä poliittisilla päätöksillä

Arviointineuvosto ottaa kantaa myös kotitalouksien velkaantumiseen. Se huomauttaa, että velat ovat kertyneet yhä pienemmälle osalle kotitalouksista.

Erityisinä huolenaiheina arviointineuvosto nostaa esiin sen, että sekä kulutusluottojen että ylivelkaantuneiden kotitalouksien määrä on kasvanut.

Neuvosto katsoo, että asunto-osakeyhtiölainoilla rahoitettavan osuuden rajoittaminen ja lainoihin liittyvä verosääntely voisi olla ehdotettua tiukempaa. Se pitää myös henkilökohtaisen velkajärjestelyn uudistusta tärkeänä.

Arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen riippumatonta arviointia varten. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua. Neuvostoon kuuluu viisi taloustieteilijää.

Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja on professori Jouko Vilmunen. Muut jäsenet ovat professori Martin Ellison, professori Johanna Niemi, professori Jukka Pirttilä ja professori Jari Vainiomäki.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!