Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Suomalaiset ovat huolissaan velasta, mutta hieman suurempi osa kiristäisi mieluummin veroja kuin leikkaisi. Ei kuitenkaan omia verojaan.

Suomalaisista 64 prosenttia arvioi, että julkisen talouden nopea velkaantuminen on suuri huoli, sillä tuleville sukupolville jää velasta kohtuuton lasku. Tulos käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tänä aamuna julkistamasta Arvo- ja asennetutkimuksesta ja analyysistä Kirottu velka.

Mitä velalle sitten pitäisi tehdä, siitä asenteet menevät voimakkaasti ristiin. Suomalaiset jakaantuvat voimakkaasti poliittisen suuntautumisen mukaan, kun kysytään, pitäisikö velkaa purkaa mieluummin veronkiristyksillä vai palveluiden ja etuuksien leikkauksilla.

Kun vastaparina ovat veronkiristykset ja leikkaukset, veronkiristyksiin suopeasti suhtautuvia on 42 prosenttia ja leikkauksiin 37 prosenttia, jos valtion ja kuntien tulot osoittautuvat riittämättömiksi.

Vain 22 prosenttia suomalaisista maksaisi kuitenkin henkilökohtaisesti mielellään nykyistä enemmän veroja, 57 prosenttia ei.

– Vastauksissa näkyy ilmiö, jonka mukaan kansalaiset kiristäisivät mieluiten muiden veroja, mutta harva on valmis itse maksamaan enemmän veroja, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen, joka on kirjoittanut suomalaisten julkistalousasenteita käsittelevän EVA Analyysin Kirottu velka.

ILMOITUS

Vain neljäsosa (25 %) suomalaisista onkin sitä mieltä, että verotuksessa on yleisesti ottaen kiristämisen varaa. Puolet (48 %) ei näe verotuksessa käytännössä ollenkaan kiristämisen varaa. Peräti 75 prosenttia löytää kiristämisen varaa julkisesta sektorista.

Perussuomalaiset selvästi talousoikeistoa

Hallituspuolueiden kannattajat keskustaa lukuun ottamatta ovat kansalaisten keskiarvoa valmiimpia kasvattamaan velkataakkaa ja kiristämään veroja. Oppositiopuolueiden perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajien näkemys on päinvastainen.

Suurin asennemuutos on tapahtunut perussuomalaisten kannattajilla, joista 61 prosenttia on valmiita leikkauksiin valtionvelan kuriin saamiseksi. Vielä vuoden 2019 Arvo- ja asennetutkimuksessa 36 prosenttia perussuomalaisten kannattajista vaati valtionvelan kuriin saamista, vaikka se tarkoittaisi etujen ja hyvinvoinnin leikkauksia.

Perussuomalaisten äänestäjäkunnan kääntyminen vahvasti talouskuria kannattavalle ja veronkiristyksiä vastustavalle linjalle näkyy kautta linjan syksyn 2020 kyselyn vastauksissa.