Lauri Hannus

Vasemmiston Lohikoski: ”Postissa pyrittävä kokoaikaisiin työsuhteisiin.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja Postin hallintoneuvoston jäsen Pia Lohikoski Lohikoski on huolissaan Postin työntekijöiden osa-aikaistamisista, joita perustellaan kirjepostin määrän vähenemisellä.

– Kirjepostin määrän väheneminen on varmasti totta. Saan kuitenkin palautetta postinjakajilta, että osa-aikaistettu postinjakajajoukko ei riitä hoitamaan kirjepostin jakelua. Tästä syystä Posti on alkanut käyttää alihankkijoita, joilla työ teetetään vakituista Postin henkilökuntaa halvemmalla, Lohikoski sanoo.

Hän jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Postin työnantajapolitiikasta omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille.

Kaikki häviävät?

Lohikoski huomauttaa siitä, että elokuisessa raportissaan valtiosihteerityöryhmä haluaa yksimielisesti, että Posti on asiakkailleen luotettava palveluntuottaja sekä arvostettu ja hyvä työnantaja, joka kiinnittää huomiota myös työsuhteiden laatuun. Raportti käsittelee uudistuvaa postitoimintaa.

Lisäksi Postin edellytetään toimivan yhteiskuntavastuullisesti ja muutoinkin valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti.

ILMOITUS

Lohikoski muistuttaa myös valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevassa periaatepäätöksestä. Siinä todetaan, että valtionyhtiöiden tulee ottaa huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset.

– Saamani palautteen myötä herää huoli siitä, että Postin siirtäessä työt alihankkijoille sen työntekijöiden palkkaköyhyys ja epävarmuus lisääntyvät ja palvelun laatu heikkenee, Lohikoski sanoo.

– Häviäjiä ovat kaikki, lukuun ottamatta ehkä Postin johtoa bonuskertymineen.

Mallia Norjasta?

Postilain muuttaminen on parhaillaan käynnissä. Lohikoski ehdottaa, että valtioneuvosto etsisi kansainvälisesti hyviä käytänteitä laadukkaiden työsuhteiden varmistamiseksi.

Hänen mielestään mallia voisi ottaa esimerkiksi Norjasta, jossa jakelu on järjestetty jakoreittejä vaihdellen niin, että postinjakajille riittää kokopäiväisesti töitä.

– Onko hallituksen omistajaohjauksen linjaus, että Posti voi siirtää omat työntekijänsä osa-aikaisiksi ja teettää osan työstä alihankkijoilla? lohikoski kysyy.

Hän tiedustelee lisäksi, mihin toimenpiteisiin omistajaohjaus aikoo ryhtyä sen edistämiseksi, että Posti toimii jatkossa yhteiskuntavastuullisesti ja työsuhteiden laadun varmistaen.

– Tarkastellaanko postilain muuttamisessa mahdollisuutta järjestää postilaisten työsuhteet kokopäiväisiksi?