Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Juho Kautto vaatii kiinnittämään huomiota korkeakouluopiskelijoiden uupumukseen. Hän harmittelee sitä, että korkeakouluopiskelijoiden uupumus on jäänyt korona-aikana vähälle huomiolle ja perää konkreettisten tekoa, joilla opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi turvataan myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Kautto jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen korkeakouluopiskelijoiden koronapandemian aiheuttaman uupumiseen puuttumisesta.

Etäopetuksessa kohta vuoden

Uupuneet opiskelijat tulevat kalliiksi.

Kautto muistuttaa siitä, että suuri osa korkeakouluopiskelijoista on ollut etäopetuksessa viime vuoden maaliskuusta asti. Itsensä johtamisen opettelu, mahdollisesti heikentynyt opetuksen ja henkilökohtaisen tuen taso, yhteisön puute, huoli työllistymisestä ja yleinen epävarmuus ovat tuoneet opiskelijoille ennennäkemättömiä haasteita.

Kautto toteaa, että opiskelijoiden uupumus näkyy myös tilastoissa. Hän viittaa kysymyksessään esimerkiksi tutkimukseen, jossa lähes joka toinen vastanneista opiskelijoista oli uupunut tai riskissä uupua etäopintoihin.

Kallista ja epäinhimillistä

Osana ratkaisua Kautto esittää, että jokaisen opiskelijan tulisi saada matalalla kynnyksellä tarvitsemaansa apua opintopsykologeilta tai YTHS:n kautta.

– Sen lisäksi, että uupuneet opiskelijat tulevat yhteiskunnallemme taloudellisesti kalliiksi, on kyse ihmisten hyvinvoinnista. On meidän päättäjien tehtävä turvata opiskelijoiden hyvinvointi myös näinä poikkeuksellisina aikoina, Kautto sanoo.