Lehtikuva/Roni Rekomaa

Valiokunta antoi lausuntonsa tartuntatautilain muutosesitykseen.

Perustuslakivaliokunnan mielestä olisi perusteltua säätää kohtuullisesta kompensaatiosta elinkeinonharjoittajille, jos viranomaiset sulkevat asiakastiloja tartuntatautilain nojalla. Korvaus tulisi kyseeseen erityisesti, jos rajoitus kestää yli kaksi viikkoa.

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa tartuntatautilain muutoksista tänään.

Hallituksen lakiesitys on ollut valiokunnan arvioitavana. Esitys antaa paikallisille ja alueellisille viranomaisille oikeuksia sulkea myös yksityisiä asiakastiloja, jos se on koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä.

Valiokunta katsoo, että lakiehdotuksen perusratkaisut ovat perustuslain mukaisia ja ehdotettuja toimenpiteitä voidaan pitää välttämättöminä.

Valiokunnan mukaan määräaikaisen lain voimassaoloaikaa on kuitenkin välttämätöntä rajata niin, että se on tällä erää voimassa enintään kesäkuun loppuun. Hallituksen esityksen mukaan lakimuutos olisi voimassa vuoden loppuun asti.

ILMOITUS

Yksityisiä tiloja voidaan sulkea, ravintoloita muutos ei koske

Tartuntatautilain muutosten myötä alueviranomaiset voisivat viimesijaisena keinona laittaa säppiin myös yksityiset asiakastilat kuten kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit, harrastuspaikat ja huvipuistot. Tällä hetkellä kaupungit voivat sulkea vain omia tilojaan. Sulkemispäätös voisi olla voimassa kaksi viikkoa kerrallaan.

Ravintoloita muutos ei koske, sillä niistä on annettu oma lakinsa. Ravintoloita koskeva tartuntatautilain muutos on voimassa helmikuun loppuun.

Perustuslakivaliokunnan kanta hallituksen tartuntatautilakiesityksestä on ratkaisevimpia lakimuutoksen etenemisen kannalta. Mietinnön esityksestä valmistelee sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka on pyytänyt muiden valiokuntien lausuntoja perjantaihin mennessä.

Hallitus sai pahoin viivästyneen esityksensä valmiiksi joulukuussa.