Lehtikuva/Brendan Smialowski

Pörssiyhtiöitä vaaditaan selvittämään ja kertomaan sekä oman toimintansa että alihankintaketjujen päästöistä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden liitti ensitöikseen maansa Pariisin ilmastosopimukseen, mutta mitä muuta hänen ilmastopolitiikkansa on? Finnwatchin lmastoasiantuntija Lasse Leipola kirjoitti presidentinvaalien ratkettua marraskuussa järjestön verkkosivuilla Bidenin ohjelmassa olevan kymmenen presidentin omaan toimivaltaan kuuluvaa ilmastotekoa, jotka hän aikoo toteuttaa heti virkaanastujaisten jälkeen.

Listalla on muun muassa ilmastovaikutusten arviointi liitovaltiotason lupaprosesseissa, öljy- ja maakaasuhankkeiden kieltäminen julkisilla maa- ja merialueilla sekä luonnollisten ilmastoratkaisujen kuten hiilinielujen edistäminen luonnonsuojelua lisäämällä.

Biden on asettanut saman tavoitteen päästöjen ja nielujen tasapainosta vuoteen 2050 mennessä kuin EU. Ilmasto-ohjelmassa korostuvat yritysten vastuu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen.

Suurin osa listan toimista liittyy Leipolan mukaan juuri yritysten ilmastotyöhön. Rakennuksille ja laitteille asetetaan tiukat ehdot energiatehokkuudesta ja autoille polttoainetehokkuudesta. Öljy- ja kaasuteollisuuden metaanipäästöille asetetaan rajat. Biopolttoaineita kehitetään erityisesti lento- ja laivaliikenteen tarpeisiin. Liittovaltion hankinnoilta ryhdytään edellyttämään energiamurroksen edistämistä erityisesti ajoneuvojen, sähkön ja rakennusten energiatehokkuuden osalta.

Tuki pois fossiilisilta

Pörssiyhtiöitä vaaditaan puolestaan selvittämään ja kertomaan sekä oman toimintansa päästöistä että alihankintaketjujen päästöistä.

Myöhemmin virkakautensa aikana Bidenin suunnitelmissa ovat muun muassa fossiilisten polttoaineiden tukien lakkauttaminen, raideliikenteen ja sähköautojen edistäminen, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastoystävällisen, esimerkiksi hiilensidontaa edistävän, maatalouden kehittäminen.

Lisäksi on määrä selvittää, miten ydinvoimaa ja hiilidioksidin talteenottoa voidaan edistää ilmastonmuutosta hillitsevinä teknologioina.