Lehtikuva/Markku Ulander

Tieliikenne aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja fossiilittomasta tiekartasta liikenteessä, jonka tavoitteena on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Kolmivaiheisen tiekartan toimet koskevat etenkin tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Vuoteen 2045 mennessä liikenne tulee muuttaa nollapäästöiseksi.

– Liikenteellä on suuri rooli kansallisten päästöjen vähennystavoitteiden saavuttamisessa. Lähdemme liikkeelle tukemalla ja kannustamalla yrityksiä ja kansalaisia yhä kestävämpiin liikennemuotoihin, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

Hänen mukaansa hallitus arvioi syksyllä, onko tarvetta lisätoimille liikenteen päästöjen puolittamiseksi.

Tiekarttaluonnos koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäiseksi toteutettaisiin 19 toimenpidettä, joiden vaikutuksista on riittävästi tietoa ja jotka edistävät oikeudenmukaista siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä.

ILMOITUS

Ajoneuvokannan pitää uusiutua

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu fossiilisten polttoaineiden korvaaminen, ajoneuvokannan uudistuminen ja liikennejärjestelmän sekä energiatehokkuuden parantaminen erilaisin tuin ja kannustimin.

Toinen vaihe sisältää etätyön edistämisen, liikenteen uudet palvelut sekä polttoaineiden vähähiilisen jakeluvelvoitteen noston.

Viimeinen vaihe on ehdollinen. Hallitus arvioisi syksyllä, riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.