Lehtikuva/Emmi Korhonen

Totaalikieltäytyjät oli aiemmin vapautettu syytteistä, koska Jehovan todistajien erivapaus katsottiin syrjiväksi.

Helsingin hovioikeus on kumonnut kolmen totaalikieltäytyjän vankeustuomiot. He olivat jo kertaalleen aiemmin saaneet käräjäoikeudesta vapauttavat tuomiot sen perusteella, että siviilipalveluksesta kieltäytymisen aikaan voimassa ollut Jehovan todistajien erivapaus kieltäytyä asepalveluksesta katsottiin syrjiväksi.

Kun Jehovan todistajia suosinut laki kumottiin vuonna 2019, rangaistuksesta vapautetut totaalikieltäytyjät joutuivat uusimaan kieltäytymisilmoituksensa. Tämän perusteella Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi heidät vankeuteen viime vuoden tammikuussa. Käräjäoikeus katsoi, että koska laki ei enää suosi Jehovan todistajia, totaalikieltäytyjien tuomitseminen vankeuteen ei ole syrjivää.

Totaalikieltäytyjät valittivat tuomioista Helsingin hovioikeuteen ja vetosivat ne bis in idem -kieltoon. Sen mukaan ketään ei saa rangaista rikoksesta, josta hänet on jo vapautettu tai tuomittu.

Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen jälkeen useita kymmeniä totaalikieltäytyjiä on joutunut uusimaan kieltäytymisilmoituksensa.

Hovioikeus katsoi, että kolmikon syytteet kuuluivat kyseisen kiellon piiriin, mistä syystä aiemmin annetut vapauttavat tuomiot estävät niiden tutkimisen.

– Hovioikeus katsoo, että (vastaajaan) kohdistetut syytteet perustuvat edellä mainituilla perusteilla olennaisesti samoihin tosiseikkoihin ja kuuluvat siten ne bis in idem -kiellon piiriin. Tämän vuoksi käräjäoikeuden (ensimmäinen ja vapauttava) tuomio on esteenä sille, että syyte siviilipalveluksesta kieltäytymisestä voitaisiin tutkia, hovioikeus toteaa.

ILMOITUS

Aseistakieltäytyjäliitto tyytyväinen ratkaisuun

Aseistakieltäytyjäliitto kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen hovioikeuden ratkaisuun. Liiton mukaan Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen jälkeen useita kymmeniä totaalikieltäytyjiä on joutunut uusimaan kieltäytymisilmoituksensa ja ainakin 19 on tuomittu vankeusrangaistuksiin.

– Tänään saa olla tyytyväinen, mutta on muistettava, että Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen jälkeen ihmisoikeussopimuksia rikkova totaalikieltäytyjien tuomitseminen on jatkunut tuttuun tapaan, Aseistakieltäytyjäliiton järjestökoordinaattori Esa Noresvuo toteaa.

Liiton mukaan tämänpäiväinen hovioikeuden tulkinta pitää ulottaa kaikkiin niin sanottuihin toisen kierroksen kieltäytyjiin. Liiton mukaan vielä ei ole tietoa siitä hakeeko syyttäjä valituslupaa korkeimmasta oikeudesta ja jos hakee, myöntääkö korkein oikeus sen.

On mahdollista, että asian käsittely jatkuu edelleen.

Vapautuslaki oli voimassa 1987-2019

Noresvuo odottaa Suomen saavan nuhteita myös maaliskuussa YK:n Ihmisoikeuskomitelta, joka käsittelee kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista.

– Nuhteita on odotettavissa, sillä komitean toistuvasti huomauttamille rikkomuksille siviilipalveluksen rangaistuksenomaisuudesta ja totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista ei ole tehty mitään, Noresvuo toteaa.

Vuodesta 1987 asti voimassa ollut Jehovan todistajien vapautuslaki kumottiin huhtikuussa 2019. Jo helmikuussa 2018 Helsingin hovioikeus hylkäsi syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Se totesi, että tuomitseminen on syrjivää kohtelua.

Kyse oli miehestä, joka kertoi pitävänsä syrjintänä sitä, että vain Jehovan todistajilla on mahdollisuus vapautua kokonaan palveluksesta. Marraskuussa 2018 korkein oikeus päätti olla käsittelemättä asiaa, ja hovioikeuden tuomio sai lain voiman.