Lehtikuva/Emmi Korhonen

Tutkijan mukaan huoli eläkkeiden riittävyydestä voi liittyä naisten keskimäärin matalampaan eläketasoon. Matalan eläketason syynä ovat usein naisten pienemmät ansiotulot.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreen tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta on huolestunut pienituloista eläkeläisten toimeentulosta. Naiset ovat toimeentulosta huolissaan miehiä useammin.

– Naisista toimeentulohuolta kokee neljä viidestä, miehistä vain kaksi kolmesta. Sukupuolten välinen ero on selkeä, ETK:n erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki sanoo.

Naisten ja miesten palkkaerot näkyvät myös eläkkeessä. Naisten palkkataso on edelleenkin miehiä heikompi eikä palkkaeroja ole kyetty kuromaan umpeen. Tämä taas näkyy suoraan eläkekertymässä ja eläkkeiden tasossa.

Etenkin naiset, terveytensä huonoksi kokevat ja matalasti koulutetut kokivat eläkejärjestelmän oikeudenmukaiseksi muita harvemmin.

Eläkkeiden riittämättömyyden lisäksi huolta aiheuttavat kohtuuhintaisten sote-palvelujen saatavuus ja eläkeläisten tuloerot.

Naisten huolen takana pienet ansiotulot

ILMOITUS

Eläkeläisten väliset tuloerot ja eläkevarojen sijoitustoiminnan riskit huolestuttavat naisia yleisemmin kuin miehiä.

– Ajatus siitä, että itse eläkeläisenä jää heikompaan tuloasemaan, voi heijastua naisten yleisempänä huolena eläkeläisten välisistä tuloeroista ja pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta, Palomäki toteaa tiedotteessa.

Eläkejärjestelmään kuitenkin luotetaan. Seitsemän kymmenestä suomalaisesta pitää eläkejärjestelmää luotettavana. Ikääntyvät, parisuhteessa olevat, korkeammin koulutetut sekä terveytensä hyväksi kokevat luottavat muita useammin eläkejärjestelmään.

– Luottamus eläkejärjestelmään näyttää olevan yleisempää niille, jotka kokevat vähemmän huolta talous- ja työllisyystilanteesta, Palomäki kertoo.

Luottamuksessa ristiriitaisia piirteitä

Palomäki näkeekin suomalaisten luottamuksessa myös ristiriitaisia piirteitä. Vaikka enemmistö luottaa eläkejärjestelmään, kuitenkin vain joka neljäs pitää eläkejärjestelmää oikeudenmukaisena tai selkeänä.

Etenkin naiset, terveytensä huonoksi kokevat ja matalasti koulutetut kokivat eläkejärjestelmän oikeudenmukaiseksi muita harvemmin. He myös suhtautuivat eläkkeiden riittävyyteen muita kriittisemmin.

Tilastokeskuksen joulukuussa julkistamien tietojen mukaan vuonna 2019 Suomen eläkeläisistä oli pienituloisia EU-määritelmän perusteella 15,1 prosenttia. Koko väestöstä pienituloisia oli 12,3 prosenttia.