Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläinen muistuttaa, että viranomaiset voivat käyttää vain lakiin perustuvia toimivaltuuksia.

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mukaan Poliisihallituksen viime vuoden keväällä antamassa ohjaavassa kirjeessä esitettiin kokoontumisrajoitusten valvonnan osalta tulkintoja, jotka eivät ole oikeudellisesti kestäviä.

Kirjeen mukaan poliisi olisi voinut puuttua muihinkin tilaisuuksiin kuin kokoontumislain mukaisiin yleisiin kokouksiin tai yleisötilaisuuksiin. Tartuntalakia ei voi tulkita siten, että mitkä tahansa kokoontumiset olisivat poliisin toimivallan piirissä.

Aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset koskevat vain kokoontumislain mukaisia yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Poliisin toimivalta on perustunut kokoontumislakiin.

Poliisilla ei ole valtuuksia tartuntataudin leviämisen estämiseksi puuttua perusoikeuksiin ellei nimenomainen erityislainsäädäntö sitä mahdollista.

Poliisilla rajalliset valtuudet

Jääskeläinen painottaa, että viranomaiset voivat käyttää vain lakiin perustuvia toimivaltuuksia. Valtioneuvoston linjaukset tai suositukset eivät ole antaneet poliisille mitään lisävaltuuksia.

Vaikka monet keinot voisivat olla tehokkaita epidemian rajoittamisessa, niitä ei voi käyttää lainvastaisesti. Poliisilaki mahdollistaa muutoin puuttumisen yleistä järjestystä ja turvallisuutta konkreettisesti vaarantaviin tilanteisiin.

Silloin ei ole merkitystä paikalla olijoiden määrällä. Poliisilla ei ole valtuuksia tartuntataudin leviämisen estämiseksi puuttua perusoikeuksiin ellei nimenomainen erityislainsäädäntö sitä mahdollista.

Poliisihallitus on jo tulkintaansa antamalla uuden ohjeistuksen. Nykyisin se vastaa oikeusasiamiehen näkemystä.