Lehtikuva/Mikko Stig

Rikkoiko THL lakia, etenkin tasa-arvolain säädöksiä ja henkeä, asettaessaan vain naisia asiantuntijatyöryhmään, kysyy MTA Eduskunnan oikeusasiamiehelle lähettämässään kantelussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL nimesi viime marraskuussa kansallisen asiantuntijaryhmän, ns. SOPPA-työryhmän, valmistelemaan valtakunnallista ohjeistusta lapsenhuoltolain mukaisten olosuhdeselvitysten laatimisen tueksi.

Eduskunta on aiemmin todennut, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinkäsittelyä varten laadittavan selvityksen (nk. olosuhdeselvitys) tekemisestä tulee antaa valtakunnallista ohjeistusta ja koulutusta. Eduskunnan lausunnon mukaan on myös arvioitava, onko tarvetta säätää kelpoisuusvaatimukset selvityksen tekemiselle.

Selvityksen tarkoituksena on antaa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa riitatilanteissa tuomioistuimelle tietoa lapsen ja perheen tilanteesta, lapsen mielipiteestä, hänen elinolosuhteistaan sekä muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista.

Yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa liittyy isien erittäin heikkoon asemaan erotilanteissa.

Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi kehittämispäällikkö Martta October THL:lta ja jäseniksi käräjätuomari Pia Hansson-Anttonen, lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, sosiaalineuvos Marjo Malja, sosiaalityöntekijä Tiina Paananen, johtava sosiaalityöntekijä Sari Tammela, projektipäällikkö Johanna Vaitomaa ja tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen sekä ryhmän sihteeriksi erityisasiantuntija Jaana Tervo. Ryhmän toimikausi alkoi joulukuun alussa ja päättyy 30.9. kuluvaa vuotta.

Miesten tasa-arvo ry (MTA) toteaa tuoreessa kantelussaan, että yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa liittyy isien erittäin heikkoon asemaan erotilanteissa.

ILMOITUS

Erotilanteissa varsin yleisen sukupuolisyrjinnän kitkemisen pitäisi järjestön mielestä ehdottomasti näkyä SOPPA- työryhmän toimeksiannossa, mutta sellaisesta ei THL:n päätöksessä ole mitään mainintaa.

Miesnäkökulma ja miesasiaosaaminen puuttuvat työryhmästä

– Koska työryhmään on nimetty vain naisia, ei miesnäkökulma tule lainkaan huomioiduksi lapsenhuoltolain mukaisten olosuhdeselvitysten laatimisen tueksi annettavan valtakunnallisen ohjeistuksen valmistelussa, kantelussa todetaan.

Lisäksi järjestö toteaa, että työryhmässä ei myöskään ole mukana ainuttakaan jäsentä, jolla olisi miesasiaosaamista sukupuolten tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin liittyen.

– On siis hyvin todennäköistä, että tällainen työryhmä tulee esittämään ohjeistusta, joka heikentää isien asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa entisestään. Työryhmän uskottavuus on jo tällä asettamispäätöksellä tuhottu käytännössä täysin, kantelu toteaa.

MTA pitää erittäin tärkeänä, että viranomaiset, THL mukaan lukien, ottavat tosissaan tasa-arvolaissa viranomaisille säädetyn velvollisuuden edistää kaikessa toiminnassaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten on järjestön mukaan toimittava esikuvina sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä.

Koska työryhmä on julkisen hallinnon julkista valtaa käyttävä toimielin, tulee siinä tasa-arvolain mukaan olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. THL on kuitenkin asettanut työryhmän, jossa naisten osuus on 100 prosenttia ja miesten 0 prosenttia.

MTA katsoo, että mitään hyväksyttävää syytä jättää miehet pois työryhmästä ei ole olemassa. Esimerkiksi Isät lasten asialla ry voisi tarjota työryhmään sellaista miesnäkökulmaista ja isälähtöistä asiantuntemusta ja osaamista, jota työryhmässä ei ole nyt lainkaan.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!