Oppivelvollisuusuudistus ja toisen asteen maksuttomuus ovat olleet jo pitkään Vasemmistoliiton keskeisiä tavoitteita. Puolueen vuosikymmenten työ palkittiin viime viikolla. Tuhansien nuorten sekä vanhempien arki helpottuu tulevaisuudessa, kun uusi oppivelvollisuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa.

– Panostus koulutukseen on aina panostus tulevaisuuteen ja uudistus tuleekin kasvattamaan suomalaisen yhteiskunnan osaamistasoa tulevaisuudessa, hyvä me, iloitsee Vasemmistoliiton Lapin piirin 1. varapuheenjohtaja Albana Mustafi.

– Suomessa ei enää pärjää ilman toisen asteen tutkintoa, pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on vain noin 45% koko maan mittakaavassa, Mustafi muistuttaa.

Vasemmistoliiton Lapin piiri on tyytyväinen tulevien opiskelijoiden puolesta, koska heillä on yksi stressinaihe vähemmän kuin aiemmilla sukupolvilla.

– Ammatillinen koulutus, lukio ja ylioppilastutkinto ovat jatkossa täysin maksuttomia sen vuoden loppuun asti, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Vasemmistoliitolle uudistuksessa on kyse jokaisen nuoren tasa-arvoisesta mahdollisuudesta opiskeluun. Oikeus oppia kuuluu kaikille, ei harvoille.

Vasemmistoliiton Lapin piiri haluaa tämän uudistuksen myötä painottaa Lapin alueen koulutusjärjestelmän yhteistyön tärkeyttä. Piirijärjestö toivoo, että Lappi etenee yhtenä rintamana kohti tulevaisuutta nähden maakunnan laaja-alaiset mahdollisuudet, joilla tulevaisuuden haasteet voitetaan.