Lehtikuva/Otto Ponto

Pääesikunnan mukaan erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää siihen, että erilaiset puolustusharjoitukset ja edustustilaisuudet erotetaan selkeästi toisistaan.

Ilmavoimien Lemmenjoen niin sanotuissa harjoituksissa sovelletut toimintatavat eivät voi enää jatkua, Puolustusvoimat katsoo laillisuusvalvonnassaan.

Laillisuusvalvonnan mukaan Lemmenjoen Lapinmajalla järjestetyissä tilaisuuksissa ovat sekoittuneet kertausharjoitus, vapaaehtoinen harjoitus ja sidosryhmätilaisuus tavalla, jota ei voida pitää asiallisena. Myöskään harjoitukseen tehdyille alkoholihankinnoille ei ole laillisuusvalvonnan mukaan esitetty riittäviä perusteita.

Julkisuuteen on noussut etenkin syyskuussa 2017 Lemmenjoella järjestetty Karjalan lennoston vapaaehtoiseksi harjoitukseksi kutsuttu sidosryhmätilaisuus. Harjoitusta johtaneen eversti Markus Päiviön epäasiallinen käytös johti sakkorangaistukseen esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

llmavoimat oli selvityksessään perustellut harjoitusten pitämistä Lemmenjoella paikan eksoottisuudella ja "henkisten voimavarojen voimaannuttamisella".

Myös Päiviön esimies, Ilmavoimien entinen komentaja Sampo Eskelinen tuomittiin sakkoihin palvelusrikoksesta, sillä korkein oikeus katsoi hänen jättäneen huolehtimatta esitutkinnan käynnistämisestä Päiviön toimista.

Laillisuusvalvonnan tarkasteltavana olivat myös Ilmasotakoulun yhteistoimintaharjoitus sekä Ilmavoimien valmiusrakentamisen harjoitus. Kaikkiin edellä mainittuihin harjoituksiin tehtiin alkoholihankintoja. Ilmavoimat ilmoitti omassa selvityksessään, että alkoholista aiheutuneet kulut jäivät alle 30 prosenttiin tarjoilujen kuluista, eli sallitusta maksimimäärästä.

ILMOITUS

Eksoottisuus ei riittävä peruste

Valvonnan selvityksen alla oli myös Lemmenjoki harjoituspaikkana. Ilmavoimat oli selvityksessään perustellut harjoitusten pitämistä Lemmenjoella paikan eksoottisuudella ja ”henkisten voimavarojen voimaannuttamisella”.

– Esitetyt perustelut sille, miksi juuri Lemmenjoki on valittu harjoituspaikaksi eivät Pääesikunnan käsityksen mukaan ole olleet riittäviä. Ilmavoimissa olisi tullut tehdä harkintaa ja selvitystä muistakin vaihtoehdoista, Puolustusvoimat toteaa laillisuusvalvontaa summaavassa tiedotteessa.

Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimissa on ryhdytty korjaaviin toimiin. Pääesikunnan mukaan erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää siihen, että erilaiset puolustusharjoitukset ja edustustilaisuudet erotetaan selkeästi toisistaan.