Antti Yrjönen

– Suomen lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaan lasten turvallisuus ja lasten oikeudet pitää aina turvata. Kysymys ei ole politiikasta vaan laista. Koska emme halua antaa tilaa oikeusvaltion murentamiselle, pitää viranomaisten toimia lakien mukaan. Olivat poliitikot mitä mieltä tahansa, kirjoittaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki blogissaan.

Arhinmäki kertoo seuranneensa kovin surullisena Al-holin leiriltä Suomeen tuotujen lasten ja heidän äitiensä ympärillä käytyä keskustelua.

– Sama keskustelu käytiin myös viime joulun alla ja jotenkin ajattelin, että siinä olisi tullut selväksi perusasiat, toteaa Arhinmäki blogissaan.

Suomalaisilla viranomaisilla on lakiin perustuva velvollisuus pyrkiä auttamaan lapsia ja lasten etu pitää aina asettaa etusijalle. Tästä asiasta muistuttaa myös rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Ylen haastattelussa.

Suomalaisilla viranomaisilla on lakiin perustuva velvollisuus pyrkiä auttamaan lapsia ja lasten etu pitää aina asettaa etusijalle.

Suomen valtion toimintalinjana on ollut aktiivisesti pyrkiä toimimaan myös kansainvälisten sopimusten ja Suomen perustuslain mukaisesti. Taustalla on viime kädessä lapsen oikeuksien yleissopimus, johon Suomi on sitoutunut sekä muun muassa Suomen perustuslain säännökset, jotka koskevat perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta.

Lapsia ei voi rangaista vanhempien teoista

ILMOITUS

Vuosi sitten käydyn keskustelun perusteella jokaiselle pitäisi olla selvää, että kurdiviranomaiset eivät ole valmiita luovuttamaan lapsia ilman äitejään.

– Tällöin lasten oikeudet menevät etusijalle, muistuttaa Arhinmäki.

Hän painottaa, etteivät lapset ole myöskään valinneet vanhempiaan eivätkä ole vastuussa vanhempiensa teoista.

– Suomella on velvollisuus auttaa suomalaisia lapsia. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että jätetään auttamatta lapsia, jos samalla päädytään auttamaan myös aikuisia.

Myös lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa twiitissään, että lapsen oikeuksien sopimus turvaa jokaiselle lapselle yhtäläiset perus- ja ihmisoikeudet täysin vanhempien teoista ja ideologiasta riippumatta.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner painotti sunnuntaina tiedotustilaisuudessaan, että lasten palauttaminen ilman äitejä ei olisi ollut mahdollista oikeudellisesti eikä käytännössä.

Suomen viranomaisilla on velvoite turvata suomalaislasten perusoikeudet, sikäli kuin se on mahdollista. Käytännössä lasten perusoikeuksia ei Tannerin mukaan ole mahdollista turvata leirillä tai sen lähialueilla Koillis-Syyriassa, ja tästä on hänen mukaansa tehty perusteellinen selvitys.

Suomalaiset avustivat viikonloppuna Al-holin leiriltä Suomeen kaksi naista ja kuusi lasta yhteistyössä Saksan kanssa.

Rikoksista tuomittava oikeusvaltion prosessien mukaisesti

Arhinmäki painottaa, ettei hänellä ”ole mitään ymmärrystä tai sympatiaa karmeaa ja julmaa terroristijärjestö Isisiä tai siinä toimineita kohtaan”. Isis on hirvittävä ja raakalaismainen terroristijärjestö eikä terrorismi ole kadonnut ja terrorismi on tärkeä rikos. Terrorismia ja ääri-islamia vastaan on toimittava.

– Samaan aikaan pitää kuitenkin puolustaa oikeusvaltiota myös näissä tapauksissa. Leirillä olleiden aikuisten teot pitää tutkia tarkkaan ja mahdollisiin rikoksiin syyllistyneet tuomita oikeudessa. Se pitää tapahtua oikeusvaltion normaalien prosessien mukaan.

Arhinmäki muistuttaa, että Suomi on ollut mukana koalitiossa, joka on tukenut kurdeja. Kurdit ovat sotilaallisesti kukistaneet Isisin.

– Ääri-islamistiset terroristit haluavat tuhota sen, mihin suomalainen yhteiskunta perustuu: vapaus, oikeusvaltio ja demokratia. Siksi pitää olla hyvin tarkka siinä, ettemme luovu näistä yhteiskuntamme peruskivistä terroristien takia. Silloin terroristit tavallaan voittavat, summaa Arhinmäki.