Lehtikuva/Olivia Ranta

Siirtymäaika eläkeputken poistamiseen tulee järjestön mukaan olla riittävän pitkä.

Suomen hallitus on tehnyt periaatepäätöksen työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta. Työttömien keskusjärjestön mielestä on tärkeää, että siirtymäaika eläkeputken poistamiseen on riittävän pitkä ja tarvittavat tukitoimet valmistellaan ja resursoidaan riittäviksi. Vasta silloin nähdään, miten toimenpide on toiminut.

Järjestön hallituksen kannanotossa muistutetaan, että työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen on rakenteellinen uudistus. Tämä uudistus synnyttää järjestön mukaan tilanteen, jossa osa kohderyhmästä jää ehkä työlliseksi yt-neuvottelujen jälkeen, kun taas osa tippuu työttömyysturvan varaan.

Tukitoimet eivät riitä poistamaan ikärasismia

Työttömien Keskusjärjestö kysyy, miten uudet työpaikat syntyvät, kun yli 55-vuotiaat jäävät työttömäksi?

Työllisyysmäärärahoihin perustuvat tukitoimet eli se paljonko työllisyyteen panostetaan, on kulloisenkin hallituksen päätettävissä. Pitkäaikainen trendi järjestön mukaan on ollut, että työllisyysmäärärahoista on säästetty. Nyt esitetty 165 miljoonan tukipaketti on puolestaan suhteellisen mittava, jos verrataan käytettävissä oleviin työllisyysmäärärahoihin.

Tukitoimetkaan eivät Työttömien keskusjärjestön mukaan riitä poistamaan vallitsevaa työmarkkinoiden ikärasismia.

”Tarvitaan myös työnantajien asennemuutosta, jotta näillä tukitoimilla on vaikutusta”, kannanotto toteaa.