Jarmo Lintunen

Hänninen ja Essayah vaativat lapsilisää maksettavaksi 18 ikävuoteen asti.

Eduskunnan lasten puolesta -ryhmän puheenjohtaja Katja Hänninen (vas.) ja varapuheenjohtaja Sari Essayah (kd.) esittävät lapsilisän maksamista sen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

He jättivät tänään perjantaina asiasta yhteisen lakialoitteen.

Vaatii päivittämistä

Tukijärjestelmä vaatii päivittämistä

Tällä hetkellä lapsilisän maksaminen loppuu, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Hänninen ja Essayah toteavat, että monesti lapsen kulut ovat kuitenkin suurimmillaan juuri siinä ikävaiheessa, kun oikeus lapsilisiin loppuu.

– Lapsilisillä on pitkä historia, ja nyt tukijärjestelmä vaatii päivittämistä. Vain niin se pystyy vastaamaan tämän päivän lapsiperheiden tarpeisiin, Katja Hänninen sanoo.

Hän toteaa, että nykyisin suurin osa 17-vuotiaista on huoltajistaan taloudellisesti riippuvaisia ja lain mukaan lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy hänen täyttäessään 18 vuotta

ILMOITUS

– Näin kuuluu tietenkin ollakin, sillä alle 18-vuotias on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksenkin mukaan lapsi, Hänninen arvioi.

Nyt tuettava lapsiperheitä

Kansanedustajat toteavat, että koronakriisi on tehnyt lapsilisien päivittämisestä entistä ajankohtaisempaa, koska yhä useampi perhe kamppailee toimeentulo-ongelmien kanssa. He muistuttavat monien lapsipolitiikan asiantuntijoiden suositelleen, että lapsiperheiden tukeen on nyt panostettava ja etuusjärjestelmää kehitettävä.

– Lapsilisien ulottaminen 18 ikävuoteen olisi tärkeää erityisesti pienituloisille ja monilapsisille perheille, mutta tällaisena aikana se olisi tärkeä helpotus myös muille perheille, Essayah sanoo.

– Monissa perheissä, joissa on aiemmin ollut vakaa talous, eletään myös nyt epävarmuudessa.

Hänninen ja Essayah toteavat myös, että lapsilisien maksamisella 18 ikävuoteen asti olisi myös kansantaloudellista merkitystä, sillä se vahvistaisi kotimaista ostovoimaa, eikä pienituloisissa perheissä jouduttaisi nykyisessä määrin turvautumaan paljon kimurantimpaan toimeentulotukeen.

– Lapsilisää kehittämällä vältymme turhalta byrokratialta, sillä se on hallinnollisesti kevyt ja yksinkertainen tukimuoto, Hänninen sanoo.