Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vasemmistoliitossa uskotaan, että uudessa esityksessä on löydetty ratkaisut perustuslaillisiin ongelmiin.

Hallituksen 1 600-sivuinen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi eteni maanantaina eduskunnan lähetekeskusteluun. Kahden edellisen hallituksen yritykset sote-uudistukseksi karahtivat perustuslakivaliokuntaan. Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa Hanna Sarkkinen uskoi, että nyt ei karahda.

– Aiempien yritysten myötä on muodostunut kuva siitä, missä kulkevat perustuslain vaatimukset ja poliittiset realiteetit. Perustuslakivaliokunnan vaatimuksiin demokraattisuudesta, rahoituksen riittävyydestä ja riittävästä julkisesta palvelutuotannosta on etsitty ratkaisut. Uudistus on aiempia yrityksiä suppeampi. Poliittisesti tärkeä Uudenmaan erillisratkaisu on sorvattu ja hyvinvointialueiden määrä on asetettu hyväksyttävissä olevalle tasolle.

Sarkkinen sanoi kaikkien puolueiden hallitusvuorollaan yrittäneen tehdä uudistuksen, joka siirtää vastuun sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä nykyisiä kuntia laajemmille alueille, ja jossa perus- ja erikoistason palvelut tuodaan yhteen.

– Uudistuksen tarve on siis ilmeinen. Nykyjärjestelmällä jatkaminen ei ole vaihtoehto. Tai se on vaihtoehto ainoastaan, jos on valmis hyväksymään palveluiden eriarvoistumisen ja hallitsemattoman yksityistämiskehityksen.

Hallitsematon yksityistäminen loppuu

Sarkkinen korosti, että sote-uudistusta tehdään ihmistä varten.

ILMOITUS

– Vasemmistoliitolle tärkeintä on, että uudistus auttaa turvaamaan toimivat ja tasa-arvoisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Näemme tärkeänä, että ensimmäistä kertaa lailla säädetään sote-palveluiden riittävästä omasta tuotannosta, eli laitetaan piste hallitsemattomalle yksityistämiskehitykselle. Yritysten ja kolmannen sektorin tuottamille palveluille on toki jatkossakin roolinsa eikä monituottajuutta hävitetä.

Sarkkinen sanoi vasemmistoliiton näkevän, että voitontavoittelu sopii huonosti esimerkiksi vanhushoivaan tai lastensuojeluun. Puolueessa toivotaan, että jatkossa hyvinvointialueet palauttaisivat yhä enemmän myös sosiaalipalveluiden tuotantoa omaksi työkseen.

Ei miljardiluokan rahoitusleikkuria

Sarkkinen piti hyvänä, että tämän hallituksen sote-esitykseen ei sisälly kolmen miljardin euron rahoitusleikkuria kuten viime vaalikaudella.

– Palveluihin käytetään jatkossa saman verran rahaa kuin nyt ja rahoitus lisääntyy palvelutarpeen kasvun ja kustannuskehityksen mukana. Kustannustehokkuuteen kannustetaan myöntämällä palvelutarpeen kasvua vastaava rahoitus 80-prosenttisesti ja integroitu palvelujärjestelmä mahdollistaa tehokkuuden.

Maakuntavero valmisteluun

Hallitus on myös sitoutunut valmistelemaan valtion rahoituksen rinnalle maakuntaveron, ja vasemmistoliitto edellyttää, että näin myös tehdään.

– Voimaan astuessaan maakuntavero tuo alueille toisaalta lisää taloudellisesta itsenäisyyttä ja toisaalta vahvemman tilivelvollisuuden veroja maksaville asukkailleen, Sarkkinen perusteli.

Hän sanoi, että sote-uudistus tarvitaan, mutta se ei yksin riitä.

– Vasemmistoliiton mielestä on äärimmäisen tärkeää, että hoitotakuulainsäädäntö saadaan pian eduskuntaan. Sen avulla voidaan nopeuttaa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä, niin mielen kuin ruumiin vaivoissa.

– Näemme, että juuri hyväksytty asiakasmaksulaki on askel oikeaan suuntaan, mutta asiakasmaksujen alentamisen tietä pitää jatkaa, sillä ihmisen tarvitseman palvelun saaminen ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta.