Antti Yrjönen

Vasemmiston Lohikoski on tyytyväinen valtion budjettiin – rahaa hyvinvointiin, työllisyyteen ja koulutukseen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on tyytyväinen sekä hallituksen alkuperäiseen budjettiesitykseen että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan siihen tekemiin lisäys- ja muutosehdotuksiin.

– Hyvinvointivaltio on vaimentanut koronakriisin iskuja. On tärkeää, että hallitus ohjaa mittavan tukipaketin kunnille myös ensi vuonna, jotta kuntien elintärkeät palvelut turvataan, Lohikoski sanoo.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta julkisti tänään perjantaina esityksensä valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Mietinnössään valtiovarainvaliokunta esittää 40 miljoonan euron lisäyksiä hallituksen esitykseen.

Elvyttävä talouspolitiikka on kriisin keskellä tärkeintä työllisyyspolitiikkaa.

Lohikoski on vasemmistoliiton valtiovarainvaliokunnan vastaavakansanedustaja. Hän edusti vasemmistoliittoa asiasta käydyissä hallitusryhmien välisissä neuvotteluissa

Koronakriisi vaatii yhä rahaa

Mietinnössä esitetään kuntien hyvinvointi- ja peruspalveluita vahvistetavaksi ensi vuonna 1,45 miljardilla eurolla. Lisäksi hallitus on sitoutunut korvaamaan kaikki koronan hoitoon liittyvät kustannukset.

ILMOITUS

Lohikoski ennustaa, että koronakriisistä palautuminen vaatii aikaa. Valtiovarainvaliokunta katsoo perustelluksi, että myös vuonna 2021 jatketaan elvyttävää finanssipolitiikkaa tukemalla työllisyyttä, tuotantoa ja talouden toimeliaisuutta.

– Elvyttävä talouspolitiikka on kriisin keskellä tärkeintä työllisyyspolitiikkaa, Lohikoski painottaa.
– Olen myös erittäin iloinen siitä, että hallitus katsoo eteenpäin ja pidentää oppivelvollisuutta samalla, kun investoidaan kaikkiin koulutusasteisiin ja jatkuvaan oppimiseen.

Rahaa luontokohteisiin ja lukutaitoon

Vuodelle 2021 oppivelvollisuuden laajentamiseen on varattu 22 miljoonaa euroa. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin perusopetuksessa ja toisella asteella kohdennetaan 10 miljoonaa euroa ensi vuonna.

Vaalikauden aikana toteutetaan muun muassa mittava yli 300 miljoonan euron Oikeus oppia -hanke varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, sekä kohdennetaan 270 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen.

Valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä hallitusryhmät päättivät lisäksi useista lisäsatsauksista ensi vuodelle.

Lohikoski nostaa esille satsaukset luontokohteisiin ja liikennehankkeisiin, joita painotettiin liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen näkökulmista. Valtiovarainvaliokunta kohdensi lisäyksiä myös lasten lukutaitohankkeisiin, opettajien täydennyskoulutukseen, kulttuurihankkeisiin sekä kansalaisjärjestöille.

Valtion vuoden 2021 talousarvio hyväksytään eduskunnassa ennen joulua.