Pekka Helminen

Vasemmisto listasi keinot tavoitella hiilineutraalia Turkua.

Turun Vasemmistoliitto korostaa hiilineutraaliustavoitetta tuoreessa kaupunkiohjelmassaan, joka ulottuu ensi vuodesta vuoteen 2025.

– Turun on pidettävä kiinni tavoitteestaan olla hiilineutraali kaupunki, vasemmistoliitto edellyttää.

– Tavoite huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa kuten energiantuotannossa, joukkoliikenteen järjestämisessä, kaavoituksessa sekä ruokapalveluissa.

Turku pitää seurata puidensa kokonaismäärää.

Tämä merkitsisi, että Turku päättää alkaa seurata säännöllisesti ja tarkasti hiilinielujensa sekä -varastojensa määrää ja sitoutuu niiden kasvattamiseen.

Lisää kasviksia

Vasemmisto arvioi, että Arkea Oy:n pitää huomioida kestävä kehitys lisäämällä entisestään kasvisten sekä lähi- ja luomutuotteiden käyttöä. Se tarkoittaisi muun muassa kasvisruokapäivä viikoittain kaikkiin kaupungin ruokaloihin. Arkea toimii osana Turku-konsernia ruoka-, siivous-, kiinteistönhoito- ja turvallisuuspalveluja.

ILMOITUS

Kaupungin tulisi myös huomioida hankinnoissaan kestävän kehityksen näkökulma.

Vasemmisto edellyttää lisäksi kierrättämisen helpottamista kaikille kuntalaisille, myös omakotiasujille. Sen mukaan kierrätyspisteitä on oltava myös muoville kattavasti julkisilla paikoilla.

– Muovi pitää saada hyötykäyttöön, ettei siitä muodostu ilmasto- ja vesistöhaittaa. Tekstiilikierrätys on järjestettävä niin, että arvokas raaka-aine saadaan uusiokäyttöön. Kiertotaloutta on kaikin keinoin edistettävä, vasemmisto toteaa kaupunkiohjelmassaan.

Vasemmisto tähtää fossiilisten polttoaineiden sekä turpeen ja ydinvoiman korvaamista energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla. Tämä tarkoittaa muun muassa, että Turku Energian ilmoituksen mukainen kivihiilen täydellinen alasajo tapahtuu vuoteen 2025 mennessä.

Samalla puolue kiirehtii LED-valaistukseen siirtymistä kaupungin kaikissa ulko- ja sisätiloissa energia- ja kustannussyistä.

Lisää pyöräteitä

Myös liikennesuunnittelussa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on vasemmiston mielestä nostettava ykköstavoitteeksi.

Yksityisautoilua vähennettäisiin kehittämällä kestäviä liikennemuotoja: kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Mahdollisuuksien mukaan katuja muutettaisiin kävely-, pyörä- ja joukkoliikennekaduiksi.

– Pyöräilyä edistetään rakentamalla Turkuun kokonaan uusia pyöräkaistoja, pyöräteitä ja pyöräkatuja. Pyöräkaistat ja -tiet rakennetaan lähtökohtaisesti yksisuuntaisina ja mahdollisuuksien mukaan eri tasoon erotettuna muusta liikenteestä, jolloin ne ovat turvallisia ja nopeita, vasemmisto visioi.

Myös joukkoliikenteeseen puututtaisiin. Sen tulisi olla hintatasoltaan sellainen, että pienituloisimmatkin voivat sitä käyttää. Sitä pitää myös olla helppoa ja vaivatonta käyttää, jotta se olisi todellinen vaihtoehto omalle autolle.

Vasemmisto odottaa, että sähkö- ja biokaasuautojen latauspisteitä lisätään huomattavasti. Samalla myös tuetaan biokaasuajoneuvojen käyttöönottoa.

Pysäkit lähelle

Vasemmisto toteaa, että Fölin runkolinjauudistus tulee sellaisenaan vaikeuttamaan joukkoliikenteen käytettävyyttä.

– Pitää varmistaa, ettei se heikennä joukkoliikennettä, eikä välimatkoista pysäkeille tule liian pitkiä, se vaatii.

Puolue vauhdittaisi joukkoliikenneratkaisujen toteutumista.

– Joukkoliikenteen nopeuttamiseksi sen tulee saada etuajo-oikeuksia. Joukkoliikenne pitää muuttaa hiilineutraaliksi kehittämällä kaupungin sisäinen liikenne sähköiseksi. Selvitetään myös biokaasukäyttöisen joukkoliikenteen mahdollisuudet.

Puolue on huolissaan autoliikenteen aiheuttamista mikromuovipäästöistä, ja arvioi, että siksikin tarve ekologisesti kestävämmälle joukkoliikenteelle on suuri.

– Myös raitiotie ja tunnin juna on arvioitava tästä kokonaisuudesta, ei yksittäisinä ja kalliina linjaratkaisuina. Lähijunaverkostoa viedään eteenpäin kolmella pääradalla: Loimaa, Salo ja Uusikaupunki.

Viherkattoja

Kaavoituksen osalta vasemmisto toteaa, että uusiutuvan energian mahdollisuudet rakentamisessa ja remontoinnissa on hyödynnettävä. Rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyys on huomioitava esimerkiksi puurakentamista suosimalla. Betonirakentamista pitäisi vähentää päästöjen minimoimiseksi.

– Uudisrakentamisen yhteydessä on edistettävä viherkattojen ja muiden hulevesiä imeyttävien pintojen rakentamista, vasemmisto vaatii.

Lisäksi se haluaa, että Turku alkaa seurata puidensa kokonaismäärää ja puistojensa sekä viheralueidensa kokonaispinta-alaa ja sitoutuu samalla näiden kasvattamiseen.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!