Antti Yrjönen

”Vero ohjaisi yritysten innovaatio- ja kokeilutoimintaa voimakkaammin ei-polttoon perustuviin ratkaisuihin.”

Hallitus teki syksyn budjettiriihessä päätökset korottaa energiaturpeen verotusta ja asettaa energiaturpeen hintakehitystä säätelevä lattiahintamekanismi, jotta turpeen energiakäyttö saadaan vähintään puolitettua 2030 mennessä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä pelkää, että ilman jatkotoimia turvetta aletaan laajamittaisesti korvata bioenergialla, jolloin korkeamman jalostusasteen tuotteisiin kelpaavaa ainespuuta ajautuu energiantuotantoon.

– Ilman sääntelyä bioenergian käyttö voi lisääntyä voimakkaasti kivihiilen ja energiaturpeen poistuessa kansallisesta energiapaletista. Tällaisella kehityksellä olisi merkittävä negatiivinen vaikutus niin Suomen luonnon monimuotoisuuteen kuin metsien hiilinieluun, Kivelä sanoo.

Kivelä jätti kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, aikooko hallitus asettaa veron energialaitosten käyttämille kiinteille puupolttoaineille. Kivelä muistuttaa, että hallitusohjelmassa linjataan, että ainespuuta ei saa ohjautua polttoon.

– Kiinteille puupolttoaineille kohdistettu vero myös loisi selkeän ja ennustettavan investointiympäristön energiayhtiöille. Lisäksi se ohjaisi yritysten innovaatio- ja kokeilutoimintaa voimakkaammin ei-polttoon perustuviin ratkaisuihin. Näille teknologioille on maailmalla huutava kysyntä ja eikä Suomen kannata jäädä seuraamaan sivusta, kun muut maat kehittävät moderneja vähäpäästöisiä energiaratkaisuja.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on ehdottanut ainespuun energiakäytön estämiseksi veroa energialaitosten käyttämille kiinteille puupolttoaineille. Ollikaisen mukaan vero hillitsisi erityisesti suurten kaupunkien energialaitosten intoa korvata kivihiili ja turve merkittävissä määrin puupolttoaineilla.

Marinin hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan pysäyttämään Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, mikä hallitusohjelman mukaan ”edellyttää nopeita ja kattavia toimia” sekä varmistamaan, että hiilinieluja- ja varastoja vahvistetaan sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.