Lehtikuva/Jarno Mela

Talousjärjestö poistaisi eläkeputken, asettaisi sote-uudistukselle taloustavoitteen, nostaisi arvonlisäverotusta ja toisi kaikki työntekijät ansiosidonnaisen piiriin.

Talousjärjestö OECD kehottaa Suomea aloittamaan talouden sopeuttamisen välittömästi sen jälkeen, kun talouskasvu koronakriisin jäljiltä alkaa.

OECD kehottaa Suomea leikkaamaan kulutusta sekä nostamaan veroja, jotka eivät synnytä talouteen suuria häiriöitä. Talousjärjestö esimerkiksi poistaisi arvonlisäveron alennetut kannat.

Hallituksen tavoitteena on vakauttaa kansantalous eli julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun menneessä. Perjantaina julkistetussa maaraportissa OECD arvioi, että jos hallitus onnistuu tavoitteensa mukaisesti työllistämään 80 000 ihmistä vuosikymmenen loppuun mennessä, se saa aikaan kaksi viidesosaa tästä muutoksesta.

OECD suosittelee esimerkiksi eläkeputken poistamista vaiheittain vuoteen 2029 mennessä työllisyyden parantamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamista.

Hallitus on sitoutunut vuoden loppuun mennessä linjaamaan keinoja, joilla parantaa 55 vuotta täyttäneiden työllisyyttä. Tässä yhteydessä siltä odotetaan myös päätöksiä eläkeputkesta. OECD uskoo, että pitkällä aikavälillä eläkeputken poistaminen kasvattaisi bruttokansantuotetta prosentin verran.

ILMOITUS

Tuorein esitys odotetuksi sote-uudistukseksi annettiin puolestaan eduskunnalle tällä viikolla. OECD:n mukaan Suomen tulisi linjata konkreettinen numerotavoite sille, kuinka paljon säästöjä uudistuksella tavoitellaan.

Osana toimenpiteitään OECD myös leikkaisi kotihoidon tukea sadalla eurolla kuussa, säätäisi kotitalouksien lainoille tuloihin sidotun ylärajan sekä helpottaisi siirtymää toisen asteen koulutuksesta kolmannelle asteelle.

Järjestö ottaa myös kantaa siihen, etteivät kaikki työttömäksi joutuvat työntekijät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. OECD:n mukaan hallituksen tulisi perustaa valtiollinen työttömyyskassa, jonka jäseniksi liitettäisiin automaattisesti joko kaikki työntekijät tai sellaiset työntekijät, jotka eivät ole jonkin toisen kassan jäseniä.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!