Turun Vasemmistoliitto tukee vuoden 2021 alussa käynnistettävää työllisyyden kuntakokeilua ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa työllistymisen edistämisessä sekä työttömien edunvalvonnassa. Turun Vasemmistoliitto kuitenkin muistuttaa, että työllisyyttä on tuettava riittävin resurssein, ja se on tehtävä monialaisesti. Esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa ei saa unohtaa.

Koronavirus iski viheliäisesti Turkuun ja lomautettujen määrä kasvoi maalis-huhtikuussa alle 500 henkilöstä lähes 7000 työntekijään. Lomautettujen määrä on sittemmin saatu jo vienoon laskuun, mutta työttömien määrä jatkaa tasaista kasvua. Työttömyyden kasvulla on kielteiset inhimilliset vaikutukset, minkä lisäksi kuntatalous kärsii työttömyydestä läpileikkaavasti.

– Olemme pian käännekohdassa koronavaikutusten jälkipyykin kanssa: valtiontuet eivät jatku loputtomiin, ja Turun on noustava omille jaloilleen kaupungin talouden kanssa. Meidän on panostettava kaikin mahdollisin keinoin työllisyyteen ja työllistymiseen, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja pormestariehdokas Sasu Haapanen.

– Turun Vasemmistoliitto loi tänä vuonna yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa riittävän paineen sille, että Turun kaupunki saatiin tekemään kumppanuussopimukset työttömien yhdistysten kanssa. Työllisyysmäärärahat uhkaavat kuitenkin kokonaisuudessaan laskea ensi vuonna, mikä lisäisi eriytymistä ja syrjäytymistä. Painetta tarvitaan siis edelleen”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.