Antti Yrjönen

Vasemmiston Myllykoski vaatii, että velallisen oikeusturvaa pitää parantaa laajentamalla velkojan tilitysvelvoitetta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski ehdottaa velkojalle velvollisuutta laatia nykyistä kattavampi selvitys velallisen asemasta sekä suoritusten kohdentumisesta ja tilityksestä.

Hän jätti yhdessä 11 muun kansanedustajan kanssa kirjallisen kysymyksen oikeusministerille velkojan tilitysvelvoitteen laajentamisesta velallisen oikeusturvan parantamiseksi.

– Velkojan kattava selvitys velallisen kokonaisasemasta olisi parannus velallisen oikeusturvaan ja helpottaisi parhaan mahdollisen maksusuunnitelman laatimista, toteavat kansanedustajat kirjallisessa kysymyksessä.

Perusteetta ulosottoon

Epäselvyydet luottosuhteessa voivat synnyttää monenlaisia ongelmia. Nykyisen sääntelyn puitteissa on muun muassa mahdollista joutua perusteetta ulosottoperintään, jos tuomioistuin päätyy tarkemman selvityksen puuttuessa vahvistamaan perusteettomia saatavia.

– Erityisesti tilanteisiin, joissa on kyse saatavien perinnästä tai maksukyvyttömyysmenettelystä, toisi tilitysvelvoite enemmän läpinäkyvyyttä ja siten turvaa velalliselle, kansanedustajat arvioivat.

ILMOITUS

Läpinäkyvyyttä

Edustajat toteavat, että lisäksi laajemman tilitysvelvoitteen tuoma läpinäkyvyys vähentäisi tarvetta riita-asioiden käsittelyille tuomioistuimissa ja toisi siten säästöjä yhteiskunnalle

Läpinäkyvyys parantaisi myös luottamusta pankkijärjestelmään ja olisi yleisesti hyödyllinen uudistus oikeusvaltiossa.

Kysymyksen allekirjoittivat Myllykosken lisäksi Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Jukka Kopra (kok.), Johannes Koskinen (sd.), Antero Laukkanen (kd.), Leena Meri (ps.), Veijo Niemi (ps.), Jari Ronkainen (ps.), Arto Satonen (kok.), Joakim Strand (r.), Ville Vähämäki (ps.) ja Peter Östman (kd.).