Antti Yrjönen

Vasemmiston Kyllönen vaatii vesivoimalayhtiöiltä kaikki kansalaiset tavoittavaa riskitiedottamista.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen on huolissaan merkittävistä vahingoista, joita säännösteltyjen järvien vedenpinnan nousu aiheuttaa ranta-asukkaille ja mökkiläisille Kainuussa.

Hän arvioi, että vahingot olisi voitu välttää paremmalla ennakoinnilla.

– Suomussalmella Kiantajärven mittauspisteen arvot ovat olleet hitusen päässä ylärajasta, mutta varoituksia ei ole kuulunut, Kyllönen ihmettelee.

Romun ja puutavaran määrä myrskyn jälkeen on ollut mittava.

– Myrskytilanteessa raja ylittyy hetkessä ja vauriot ovat suuria. Kainuussa Fortum heräsi vasta, kun vahingot olivat jo tapahtuneet.

– Nyt tuhoutui veneitä, laitureita ja muita rakennelmia, jotka ovat säilyneet parhaimmillaan yli 50 vuotta vahingoittumattomina, koska nykysääntelyyn perustuvat varoitukset tulivat aivan liian myöhään.

ILMOITUS

Riskistä viestittävä laajasti

Kyllönen muistuttaa siitä, että ajantasainen tieto ja ennusteet vedenkorkeudesta löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Kaikilla ei ole sinne kuitenkaan pääsyä. Hän kummastelee sitä, että kukaan ei katsonut merkitykselliseksi viestiä kasvaneesta riskistä medialle ja asukkaille. Perinteiset viestintävälineet eli paikallisen median hyödyntäminen tulisi Kyllösen mukaan olla etupainotteisesti energiayhtiöiden työkalupakissa.

– Jokaisessa taloudessa ei edelleenkään ole verkkoyhteyttä tai mahdollisuuksia löytää itsenäisesti kaikkea tarvitsemaansa tietoa verkosta, hän sanoo.

– Vesistöjen sääntelyoikeudella on energiayhtiöille normaalissa markkinatilanteessa ollut mittava hyöty, mutta vedenpinnan vaihtelusta aiheutuvien haittojen estämiseksi ne eivät tee nyt muuttuvien ilmasto-olosuhteiden ja sähkön myyntihinnan alentumisen aikakautena tarpeeksi.

Kyllönen pitää ongelmana myös mittauspisteverkoston suppeus ja sijoittelu suhteessa vahinkoriskiin. Hänen mukaansa todelliset vaaranpaikat eivät tule huomioiduksi riittävän ajoissa nykyisillä tarkkailu- ja varoituskäytännöillä. Kyllösen mielestä riittävien ja vastuutettujen varoituskäytäntöjen lisäksi energiayhtiöt olisi syytä velvoittaa laajentamaan mittausverkostoa laajemmalle alueelle.

Entistä enemmän romua

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat nousseet poikkeuksellisen korkealle. Lisääntyneet myrskyt pahentavat tilannetta. Erilaisen romun ja puutavaran määrä esimerkiksi Kiantajärvessä myrskyn jälkeen on ollut mittava, mikä lisää myös kesäaikaisten onnettomuuksien riskiä.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla ja laajojen vesistöjen alueilla ongelmat eivät tule tulevina vuosina ainakaan helpottamaan. Nyt jos koskaan on aika lähteä ennaltaehkäiseviin toimiin säännösteltyjen vesistöjenkin osalta, edellyttäen energiayhtiöiltä tehokkaita aktiivitoimia niin, että vastaavanlaiset vahingot, mitä Kainuussa tänä syksynä tapahtui, ennaltaehkäistään jatkossa kaikkialla.

Kyllönen jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaatii puuttumista tiedonkulkuun ja mittauspisteverkoston laajuuteen.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!