Asko-Matti Koskelainen

Vasemmistoliitto: Sopimuskulttuurin heikennykset huonontavat työntekijän asemaa.

– Metsäteollisuus ry:n päätös uhkaa suomalaista sopimuskulttuuria, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi sanoo .

Hän kommentoi Metsä̈teollisuus ry:n lokakuista päätöstä irtautua keskitettyjen työ̈ehtosopimusten neuvottelemisesta ja solmimisesta vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotossa. Vasemmistoliitto vastustaa kaikkiasuomalaisen sopimuskulttuurin romuttamisyrityksiä.

– Paikalliseen sopimiseen vaaditaan laajennuksia, vaikka nykyisiä̈kää̈n mahdollisuuksia ei haluta hyö̈dyntää kuin pieniltä osin, Jussinniemi arvioi.

Hyvinä aikoina työ̈ntekijö̈iden on voitava hyötyä työpaikkojen tuotoista.

– Nä̈mä pyrkimykset tähtäävät työntekijä̈n neuvotteluaseman heikentä̈miseen ja uhkaavat lopulta työ̈ntekijä̈n asemaa.

Kriisi minimoitiin

Koronakriisin iskiessä työ̈markkinajärjestö̈t sopivat nopeasti helpotuksista työ̈nantajien tilanteeseen, jotta koronan vaikutukset yrityksiin ja työ̈paikkoihin voitiin minimoida. Samalla sovittiin työntekijöiden toimeentulon turvaamisesta monin tavoin.

ILMOITUS

– Koronan vaikutukset saatiin minimoitua juuri siksi, että osapuolten vä̈lillä̈ oli toimiva keskusteluyhteys. Tämä̈ sopimiskyky turvataan tulevaisuudessakin yleissitovien tyoöehtosopimusten ja vahvistuvan luottamusmiesjärjestelmän kautta, Jussinniemi toteaa.

Paikallisesta sopimisesta ratkaisu

Jussinniemi korostaa, että paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on jo nyt paljon. Niiden parempi hyödyntäminen työpaikoilla vaatisi osapuolten yhteistoiminnassa koulutukseen panostamista. Sopimisen ja sopimuskulttuurin vahvistamisella työntekijöille saataisiin luotua virallisia reittejä oman työympäristönsä kehittämiseen.

Jussinniemi muistuttaa siitä, että kun vastakkain ovat työnantaja ja työpaikan tarjoamasta toimeentulosta riippuvainen yksittaäinen työntekijä̈, ei neuvotteluasetelma osapuolten vä̈lillä̈ ole tasapuolinen. Hän pitää lisäksi tärkeänä sitä, että työ̈nantaja- ja työ̈ntekijä̈liitot voivat ratkoa pattitilanteita silloin, kun neuvottelutulokseen ei päästä̈. Jos tämä taustatuki poistuu, työ̈rauhan turvaaminen riitatilanteissa muuttuu entistä̈ vaikeammaksi.

Jussinniemen mukaan paikallinen sopiminen ei voi olla pelkkä kriisiaikojen pelastusväline, vaan siihen on sitouduttava muinakin aikoina.

– Sopiminen ei saa tarkoittaa sitä, että vain työ̈ntekijä joustaa, hän sanoo.

– Hyvinä aikoina työ̈ntekijö̈iden on myös hyödyttävä työpaikkojen tuotoista. Niin kauan kuin työ̈nantajat haluavat vain paikallisesti heikentä̈ä tyoöntekijöiden asemaa, ei asetelma ole hyväksyttä̈vä.

Vasemmistoliiton puoluehallitus toteaa, että aitoa yhteistyössä sopimista ja arjen työelämähaasteiden ratkaisuja tukisivat myötämäärämisoikeuden tuominen lainsäädäntöön, ryhmäkanneoikeuden laajentaminen ja alipalkkauksen kriminalisointi.

– Sopimusjä̈rjestelmä̈n laajentaminen edellyttää työnantajapuolen aitoa halua sopia asioista niin, etteivät laajennukset heikennä työntekijän asemaa.Nyt tarvitaan jä̈rjestä̈ytymisen tuomaa suojaa ja turvaa. Se on mahdollista vain ammattiliittojen kautta, Jussinniemi sanoo.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!