Jarmo Lintunen

Eläkeläiset ry palkitsee vuoden 2020 ikäystävällisenä tekona Tampereen kaupungin kokeilun kotihoitajien pysäköintiluvasta.

Tieliikennelain 1.6. 2020 voimaan astunut uudistus on tehnyt asian mahdolliseksi, ja kotihoidon pysäköintiluvan käyttöönotto on nyt kuntien harkinnassa.

Varsinkin suurissa kaupungeissa kotihoitajalta voi kulua jopa enemmän aikaa pysäköintipaikan etsimiseen kuin varsinaiseen kotikäyntiin. Pysäköintiongelmat ovat aiheuttaneet vaivaa ja kustannuksia niin kunnille kuin pysäköintisakkoja saaneille työntekijöille. Ennen kaikkea pysäköintivaikeudet ovat vieneet arvokasta aikaa hoitajaa tarvitsevilta ikäihmisiltä.

– Tampere toimii tiennäyttäjänä puuttuen ripeästi pitkään puhuttaneeseen ongelmaan. Suomen muiden kaupunkien kannattaa ottaa mallia Tampereesta, jotta hyvä käytäntö laajentuisi koko maahan, sanoo Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies.

Käytännössä Tampereen kotihoitajat hoitavat pysäköinnin kännykkäsovelluksen avulla, jolloin tieto tavoittaa myös pysäköinnin valvojat.

Tunnun tulossa myös kaupungin ulkopuolisille palveluntuottajille

ILMOITUS

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi kertoo, että kaupunki halusi ottaa kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöön heti, kun tieliikennelaki sen mahdollisti eli heinäkuun alussa.

– Pysäköintitunnuksen käyttöönotto on helpottanut kotihoidon työntekijöiden arkea ja antanut enemmän aikaa asiakastyöhön.

Loukaskorpi kertoo, että Tampere aikoo laajentaa pysäköintitunnusten käyttöönottoa nopealla aikataululla kaupungin ulkopuolisille palveluntuottajille.

– Näin taataan myös niiden työntekijöille yhdenvertaiset mahdollisuudet, hän toteaa.

Eläkeläiset ry palkitsee vuosittain jonkin Suomen kunnan tekemän teon, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt ikäystävällisyyttä. Tampere kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon. Eläkeläiset ry arvostaa sitä, että ikäystävällisyyttä edistetään Tampereella konkreettisilla teoilla.

– Kotihoidon työntekijöiden työn helpottaminen on tärkeää, jotta vanhukset saavat palveluihin tarvitsemansa ajan. Nyt kun vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta parannetaan ja resursseja lisätään, on myös kotihoidon palvelut turvattava, Koskimies toteaa.

Ikäystävällinen teko 2020 -tunnustus luovutetaan Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorvelle etäyhteyden välityksellä Eläkeläiset ry:n syntymäpäivänä 3. joulukuuta kello 15.