Vasemmistoliiton Kuopion kunnallisjärjestö piti syyskokouksen viikonloppuna. Kokouksessa valmistauduttiin kuntavaaleihin ja tehtiin henkilövalintoja. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa prosessinhoitaja Sakari Laitinen. Kunnallistoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jussi Karhunen, Merja Mikkonen, Petteri Laurikainen, Toni Lahtelin, Outi Turunen, Minttu-Maarit Mustanoja ja varajäseniksi valittiin Laura Meriluoto ja Juha-Pekka Miettinen.

Vasemmistoliitto tavoittelee Kuopiossa kuntavaalivoittoa yli 10 % kannatuksella ja valtuutettujen määrän kasvattamista.

Piiloveron luonteiset Savon Voiman sähkön siirtohinnat alemmaksi

Vasemmistoliiton Kuopion kunnallisjärjestö vaatii kannanotossaan, että Savon Voiman omistajakunnat tekevät aloitteen, että kunnat luopuvat kokonaan piiloveron luonteisesta osingonjakovaatimuksesta tai ainakin alentavat sitä ja vastaavalla summalla alennetaan asiakkaiden sähkönsiirtohintoja.

Viime vuosina sähkön siirtohinnat ovat nousseet kohtuuttomasti. Se on herättänyt aivan aiheellisesti laajaa kritiikkiä niin tiedotusvälineissä kuin kuntalaisten kanssa käydyissä keskusteluissakin. Useimpien kotitalouksien sähkölaskussa kiinteä kuukausimaksu sekä sähkön siirtomaksu ovat vähintään kaksikolmasosaa sähkön käytöstä kuukausittain. Erityisesti kiinteä kuukausimaksu, joka voi muodostaa suurimman osan koko sähkölaskusta, tuntuu sähköä vähän käyttävien osalta kohtuuttoman suurelta.

Savon Voima jakaa tuloksestaan vuosittain osinkoa omistajinaan oleville kunnille. Osingonjaon mahdollistamiseksi asiakkailta joudutaan keräämään vähintään puolitoistakertainen määrä jaettavaan osinkoon verrattuna, kun huomioidaan tuloksesta valtiolle maksettavat verot. Luopumalla osittain tai kokonaan kunnille, ns. piiloverona kerättävistä kuukausi- ja siirtomaksuista, voitaisiin ylisuuria asiakasmaksuja alentaa.