Lehtikuva/Emmi Korhonen

Työmarkkinajärjestöillä viimeinen päivä neuvotella ikääntyneiden työllisyydestä.

Mediatietojen mukaan työmarkkinajärjestöt kokoontuivat maanantaina kello 14 hakemaan ratkaisua ikääntyneiden työllisyyden parantamisesta. Käytännössä kyse on eläkeputken jatkosta. Tänään on hallituksen asettama takaraja sille, että järjestöt sopisivat ikääntyneiden työllisyyden lisäämisestä 10 000 henkilöllä. Muussa tapauksessa hallitus tekee päätökset joulukuun aikana.

Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että työttömyysturvan lisäpäivien, eli niin sanotun eläkeputken, mahdollinen poistaminen ei voi tapahtua ilman pehmentäviä toimia. Talouskriisin ja kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden aikana se olisi vasemmistoliiton mielestä vastuutonta.

Ikääntyvien työntekijöiden asemaa voitaisiin vahvistaa ottamalla käyttöön irtisanomiskorvaus, joka perustuu työuran pituuteen, kun kyseessä on samalla työnantajalla jatkunut työsuhde, todetaan maanantaina julkaistussa puoluevaltuuston kannanotossa. Tällä kannustettaisiin työnantajia pitämään kiinni ikääntyneistä työntekijöistä sekä turvattaisiin irtisanottavan työntekijän taloudellinen asema.

Vasemmistoliitto haluaa vahvistaa työntekijöiden muutosturvaa kautta linjan. Työnantajan vastuuta ikääntyvien työntekijöiden uudelleentyöllistymisestä, koulutuksesta ja työterveyshuoltopalveluista on lisättävä. Koulutuksella ja elinikäisen oppimisen tukemisella on mahdollista saavuttaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Koulutus on tärkein keino työllisyysasteen nostamiseksi.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto painottaa, että Suomi tarvitsee investointeja osaamiseen, työkykyyn ja elinkeinorakenteen uudistamiseen, ei sosiaaliturvan tai työehtojen heikennyksiä.

Hallituksen toimeksiannon mukaan työllisyyden pitäisi kohentua 10 000–12 000 ihmisellä. Neuvotteluissa haetaan kokonaisuutta, jossa työttömyysputken mahdollisen tukkimisen rinnalla sovittaisiin pehmeistä keinoista, joilla työntekijöiden osaamisesta ja työssä jaksamisesta huolehdittaisiin.