Lehtikuva/Emmi Korhonen

Vahvistetaan erityisesti perusopetuksen heikommassa asemassa olevien oppilaiden asemaa, kertoo opetusministeri Li Andersson.

Parhaillaan eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä oleva oppivelvollisuuden laajentaminen saa tuekseen oppilaanohjauksen uudistamisen. Hallitus luo uuden, tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen mallin, jota voitaisiin suunnata sitä tarvitsevalle perusopetuksen vuosiluokkien 8–9 oppilaalle.

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä vahvistetaan opinto-ohjauksen resursseja pysyvällä rahoituksella noin 20 miljoonalla.

Esitetyllä uudistuksella vahvistettaisiin alle 18-vuotiaan nuoren saamaa ohjausta ja tukea erityisesti koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja mahdollisissa keskeyttämistilanteissa, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuut ehdotetaan uudistettavaksi oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä siten, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyisi aina vasta silloin, kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaisi. Tällä varmistettaisiin se, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle.

– Uudistuksella vahvistetaan erityisesti perusopetuksen heikommassa asemassa olevien oppilaiden, kuten vieraskielisten ja poissaoloista johtuvista syistä opinnoissa viivästyneiden asemaa. Tutkimusten perusteella tiedämme, että henkilökohtainen, oppilaan tarpeisiin perustuva ohjaus on tehokas tapa sujuvoittaa siirtymiä toiselle asteelle, opetusministeri Li Andersson toteaa OKM:n tiedotteessa.

ILMOITUS

– Perusopetuksen tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus tulee olemaan toimintamalli, jonka rahoitus toteutetaan valtionosuuksien kautta pysyvänä rahoituksena.

Opinto-ohjaukselle oma kehittämisohjelma

Lisäksi erillisen opinto-ohjauksen kehittämisohjelman kautta on haettavissa kolme miljoonaa perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi tänään valtionavustushaun perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021–2022.

Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden jatko-opintoihin siirtymistä sekä purkaa koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen syitä. Lisäksi tavoitteena on purkaa työelämän sukupuolisegregaatiota.

– Vahvistamalla perusopetuksen oppilaanohjausta teemme tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksia näkyviksi ja saavutettaviksi kaikille oppilaille. Vaikuttavalla oppilaanohjauksella vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa ja ennaltaehkäistään eriarvoisuutta. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö edistää oppilaanohjauksen vaikuttavuutta, Andersson sanoo.