Lehtikuva/Seppo Samuli

”Alla on paljon työtä, jota on tehty myös kolmikannassa.”

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ilmoittaa jättävänsä palkkatasa-arvon edistämiseen tähtäävän kolmikantaisen työryhmän.

EK:n mukaan tempaus on protesti sille, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on järjestön mielestä rikkonut kolmikantaisen lainvalmistelun periaatteita.

Työnantajajärjestöä työryhmässä on edustanut EK:n tasa-arvoasiantuntija Katja Leppänen. Hän syyttää työryhmää johtanutta STM:n tasa-arvoyksikköä siitä, että yksikkö on tuonut ryhmälle itse valmistelemansa lakimuutosluonnokset viimeisteltäväksi aidon kolmikantaisen valmistelun sijaan.

– Ilmeisesti STM:n tasa-arvoyksikön tarkoituksena on käyttää työryhmää keppihevosena, jotta se voisi väittää haluamiensa lakimuutosten valmistelun tapahtuneen kolmikantaisessa yhteistyössä, Leppänen sanoo EK:n tiedotteessa.

Järjestö ilmoittaa palaavansa mielellään työryhmään, jos siinä toimitaan kolmikantaisen periaatteiden mukaisesti. Nykyisellään Leppänen syyttää ministeriön tasa-arvoyksikköä siitä, ettei se johda työryhmää tasa-arvoisesti.

ILMOITUS

”Pyrimme tietenkin hyvään lainvalmisteluun”

Työryhmää ja ministeriön tasa-arvoyksikköä johtava Tanja Auvinen kiistää väitteen kolmikantaperiaatteen rikkomisesta ja pitää EK:n vetäytymispäätöstä valitettavana.

EK:n päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Leppänen kritisoi ministeriötä lehdelle siitä, että se toi jo työryhmän toiseen kokoukseen valmistelemansa lakipykälän palkka-avoimuuden merkittäväksi lisäämiseksi.

Auvinen sanoo STT:lle, että ministeriössä on viime vuosien aikana tehty paljon valmistelutyötä asian eteen ja käsitelty nimenomaan palkka-avoimuutta. Hänen mukaansa asiaa on käsitelty myös kolmikantaisessa työryhmässä edellisen vaalikauden lopulla alkuvuonna 2019.

– Heillä on varmaan eri näkemys siitä, että on lähdetty pykälistä liikkeelle. Nähdäkseni niin voi menetellä, koska alla on niin paljon valmistelutyötä, jota on tehty myös kolmikannassa. Pyrimme tietenkin hyvään lainvalmisteluun, se on ilman muuta selvää, Auvinen sanoo.

Auvinen sanoo kertoneensa kokouksessa, että lainsäädännön vaihtoehdoista käydään keskustelua ja lainsäädännön kokonaisuuteen perusteluineen palataan.

Työryhmän jatko auki

Kolmikantainen työryhmä palkka-avoimuuden lisäämiseksi asetettiin pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin Thomas Blomqvistin (r.) päätöksellä elokuun lopulla. Sen taustalla on hallitusohjelman kirjaus työmarkkinoiden tasa-arvon lisäämiseksi.

– Perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin, ohjelmaan on kirjattu.

Työryhmän toimikausi kestää maaliskuun loppuun. Auvinen ei osaa toistaiseksi ottaa kantaa siihen, miten työryhmä aikoo jatkaa työtään tai pyritäänkö työnantajajärjestö houkuttelemaan takaisin ryhmään.

Hän kertoi maanantaina aamupäivällä, ettei ole vielä saanut EK:lta itseltään ilmoitusta vetäytymisestä ja on vielä mediatietojen varassa.

Kolmikantaiseen lakimuutosten valmisteluun osallistuvat valtio, työnantajat ja työntekijät.