Lehtikuva/Emmi Korhonen

Työllisyystoimien suosio ei ole 2010-luvulla suuresti muuttunut: ”Samat keinot muodostavat vuodesta toiseen listan kärjen ja häntäpään”.

Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää työntekoa ja veronmaksua velvollisuutena hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi, mutta vain puolet olisi itse valmis ottamaan vastaan mitä tahansa työtä työttömyyden välttämiseksi.

Asenteet käyvät ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kyselyn mukaan suomalaisille mieluisimmat keinot työnteon lisäämiseksi liittyvät työuran pidentämiseen alku- ja loppupäästä. Noin kolme neljästä vauhdittaisi nuorten opintoja tai tarjoaisi uusia taloudellisia kannustimia työuriaan jatkaville iäkkäille.

Evan ekonomisti Sanna Kurronen arvioi vastausten pohjalta kirjoittamassaan raportissa, että suomalaiset suosivat pehmeitä työllisyyskeinoja.

Hieman yli puolet alentaisi ansiotuloveroa, mutta muut kymmenen kyselyssä esitetyistä kolmestatoista keinosta eivät saa yli puolta vastaajista taakseen. Lähelle pääsevät maahanmuuton edistäminen sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen.

ILMOITUS

Sen sijaan valtaosa vastaajista vastustaa esimerkiksi eläkeputken poistamista, vanhuuseläkeiän nostamista, kotihoidontuen keston lyhentämistä tai työajan pidentämistä.

Muutokset vuosikymmenessä vähäisiä

Asenteet työnteon lisäämiseksi ovat muuttuneet varsin vähän 2010-luvun aikana.

Eva vertasi nyt saatuja vastauksia vuosien 2011 ja 2015 vastaaviin kyselyihin. Näkyvin muutos koskee maahanmuuton edistämistä, jonka kannatus työllisyyskeinona on noussut 30 prosentista 49 prosenttiin. Varhennetun eläkkeelle pääsemisen rajoittamisen kannatus on noussut 20 prosentista 39 prosenttiin. Muutoin muutokset olivat selvästi vähäisempiä.

– Yhdeksässä vuodessa asenteet eivät ole juuri liikahtaneet, ja samat keinot muodostavat vuodesta toiseen listan kärjen ja häntäpään, Kurronen kirjoittaa.

Itse hän kannattaa arviossa työn verotuksen laskemista haittaverotuksen kustannuksella, eläkeputken poistoa ja työttömyysturvan porrastusta.

Lokakuussa tehdyn kyselyn toteuttivat Taloustutkimus ja Yhdyskuntatutkimus. Siihen vastasi runsaat 2 000 suomalaista, ja tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!