Akseli Muraja

– Viimeistään koronakriisi on tehnyt näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan suurimman vahvuuden, vahvan julkisen sektorin, luonnehti vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen korona-aikaa.

Miikka Kortelainen muistutti, että laadukas varhaiskasvatus ja koulutusjärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuolto ja muu julkinen palvelutuotanto eivät kuitenkaan ole mitään itsestäänselvyyksiä, ne ovat pitkäjänteisen työn tulos.

– Hallituspuolueena, opetusministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä johtaessamme meillä vasemmistossa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tulevaisuusorientoitunutta politiikkaa suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto pitää viikonvaihteessa etäyhteyksien kautta kaksipäiväisen puoluevaltuuston. Puoluevaltuustossa puheenjohtaja Li Andersson arvioi poliittista tilannetta.

Vasemmistoliitto ei hyväksy kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen leikkauksia.

– Kukapa osasi ajatella reilu vuosi sitten Kuopion puoluekokouksessa, millaisessa maailmassa elämme vuotta myöhemmin, totesi Kortelainen avatessaan kokouksen.

Hallitus ansaitsee kiitoksensa

Kortelainen kiitteli myös hallituksen toimintaa.

ILMOITUS

– Tahdon julkisesti lausua kiitoksen maamme hallitukselle, joka on tehnyt selvän arvovalinnan pitää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa huolta kaikista suomalaisista ja ennen kaikkea niistä, joilla ei siihen omia mahdollisuuksia ole.

Hän muistuttaa, että hallitus yksin ei ole selviytynyt koronaepidemian seurauksista.

– Siivoojat ja ruokapalvelutyöntekijät, hoitohenkilökunta, koulujen ja oppilaitosten työntekijät sekä monet monet muut ovat työllään ja suoranaisella venymisellään taanneet hyvinvointivaltion toiminnan myös tässä haastavassa tilanteessa.

Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kuntapalveluihin

Kortelainen innosti puoluevaltuustoa kuntavaaleihin. Hän korosti kuntapalveluiden merkitystä kansalaisten hyvin voinnin kannalta. Hän korostaa, että vasemmistoliitto ei hyväksy kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen leikkauksia.

– On hyvä tunnistaa, että kunnallinen päätöksenteko on merkittävä vallankäytön paikka, jossa tehdään ratkaisuja ihmisten arkeen liittyen. Ne ratkaisut liittyvät esimerkiksi siihen, millaisia terveydenhuollon palveluita saamme, kuinka paljon yhdessä koululuokassa on lapsia tai missä kunnossa tiet ja pyörätiet kunnassamme ovat.

Kortelainen korostaa vasemmistolaisten arvojen näkymistä kuntapäätöksenteossa.

–  Meidän pitää pystyä esittämään selkeästi vaihtoehdot, joilla turvaamme ihmisarvoisen elämän ja laadukkaat palvelut.

Vasemmistoliiton kannatus vuoden 2017 kuntavaaleissa oli 8,8 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä edellisiä vaaleja enemmän, puolueen äänimäärä kasvoi 27 011 äänellä.