​​​​Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta järjestää julkisen kuulemisen perjantaina 20.11. klo 9-10 vesihuolloin yksityistämisen estämistä ajavasta kansalaisaloitteesta.

Tilaisuudessa ovat kuultavina kansalaisaloitteen allekirjoittajat Joona Mielonen ja Olli Kohonen sekä maa- ja metsätalousministeriöstä Katri Vasama, Suomen Vesilaitosyhdistys ry:stä Osmo Seppälä ja Suomen Kuntaliitosta Paavo Taipale.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi​.

Viime tammikuussa käynnistetty aloite keräsi kolmanneksi nopeimmin eduskuntakäsittelyyn edellytettävän 50 000 allekirjoittajan määrän. Se sai taakseen 89 179 allekirjoitusta. Kansalaisaloite jätettiin eduskunnalle jo maaliskuussa.

Eduskunnassa vesihuollon yksityistämistä vastustavan Vesi on meidän -aloitteen käsittely käynnistyi syyskuussa.

Ympäristövastuu ja huoltovarmuus

Aloitteessa esitetään valmistelun käynnistämistä sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille. Nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa.

ILMOITUS

Kansalaisaloitteen tekijät painottavat ympäristövastuuta ja eritoten koronakriisin myötä entistä suurempaan arvoon nousseen huoltovarmuuden merkitystä vesihuoltoa ajatellen.

– Jos esimerkiksi kansainväliset suuryritykset saisivat vesihuoltobisnestä Suomessa itselleen, pystyisivätkö ne tosiasiallisesti huolehtimaan vesihuollon toimivuudesta myös kriisitilanteissa samaan tapaan kuin julkinen sektori tekisi? he kysyvät.

Vesihuollon yksityistäminen Suomessa johtaisi aloitteen mukaan mitä todennäköisimmin yhtä lailla kustannusten nousuun ja palvelutason heikentymiseen. Vastaavalla tavalla tapahtunut luonnollisen monopolin myynnistä aiheutunut kustannusnousu on näkynyt jo nyt Suomessa sähkönsiirtohinnoissa Caruna-kauppojen myötä.

Vesihuollon yksityistämisestä on kymmeniä huonoja esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Vesihuoltoa on myös usein jälleenkunnallistettu epäonnistuneiden bisneskokeiluiden jälkeen. Esimerkiksi Berliinissä on tehty näin.

Laaja kannatus puolueissa

Aloitteentekijöillä ovat odotukset korkealla aloitteen suhteen, koska esimerkiksi maaliskuussa kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmien edustajat totesivat kannattavansa kansalaisaloitetta vastuuhenkilöiden tehtyä asiasta kyselyn.

Lisäksi usean muun eduskuntaryhmän, kuten keskustan, perussuomalaisten ja liike nytin taholta tuli myönteisiä kannanottoja kansalaisaloitteeseen liittyen muun muassa sosiaalisessa mediassa.