Ensi- ja turvakotien liitto

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus on kuntien taloustilanteen vuoksi laskenut romahdusmaisesti.

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni –ensikotien kuntoutuspaikoista on syksyllä ollut vain lähes puolet käytössä. Huolestuttavinta liiton mukaan on, että odotusaikana päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on vaikeutunut eniten, mikä on ristiriidassa korona-aikana lisääntyneen huumeiden käytön kanssa.

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus aloitetaan yleensä jo raskausaikana vähintään puolella äideistä. Tänä vuonna harvoista kuntoutukseen tulijoista vain joka kolmas on raskaana, muut ovat ehtineet jo synnyttää ennen kuntoutuksen aloittamista.

– Lähes poikkeuksetta tämä tarkoittaa sitä, että äidin päihteiden käyttö on jatkunut koko raskausajan. Surullista on, että usein äidit ovat itse havahtuneet ja halunneet lopettaa päihteiden käytön ja tehdä elämän muutoksen, mutta ilman ammattilaisten tukea se ei ole onnistunut, sanoo kehittämispäällikkö Maarit Andersson Ensi- ja turvakotien liitosta.

Vastuuta pallotellaan siitä, kenen tehtävä on maksaa kuntoutukseen pääsy odotusvaiheessa.

Hoitomalli yhdistää kuntoutuksen ja varhaisen vuorovaikutuksen tuen

Pidä kiinni -hoitomallissa on yhdistetty päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Yksiköissä äidit kuntoutuvat tuetusti irti päihteistä ja koko vauvaperheen arki rakennettaan alusta asti uusiksi. Tämä edellyttää ympärivuorokautista kuntoutusta ja kestää useista kuukausista yli vuoteen. Laitosjakson jälkeen tarvitaan vielä pitkään tukea, jotta voidaan turvata lapsen terve kehitys, mutta tulokset ovat hyviä.

ILMOITUS

– Kuntoutukseen tulevat äidit ovat usein aloittaneet päihteiden käytön jo hyvin nuorina. Naisen tullessa raskaaksi elämäntilanne on silloin usein kaoottinen. Odotusaika on kuitenkin suuri mahdollisuus muutokseen, mikäli äidit saavat riittävän tiivistä ympärivuorokautista Pidä kiinni -kuntoutusta. Useimmat onnistuvat muuttamaan elämänsä täysin kuntoutuksen avulla ja elämään lapsensa kanssa normaalia lapsiperheen elämää, Andersson sanoo.

Päihteitä käyttävän äidin kuntouttaminen viisas investointi kunnalta

Pidä kiinni –hoitomallissa kuntoutetaan yleensä 220-230 perhettä vuodessa. Syksyn aikana ensikotipaikoista vain lähes puolet on ollut käytössä. Kuntien taloustilanne on Ensi- ja turvakotien liiton mukaan merkittävin syy, miksi äidit eivät saa apua. Korona-aikana neuvolat eivät ole toimineet kaikkialla Suomessa normaalisti. Vastaanottoaikoja on ollut rajatusti vauva- ja lapsiperheille tarjolla.

Näyttää siltä, että päihteiden vuoksi riskissä olevia odottavia ja vauvaperheitä ei ole riittävästi tunnistettu eikä ongelmiin ole tartuttu. Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön vastuunjako osassa kuntia on myös epäselvä. Vastuuta pallotellaan siitä, kenen tehtävä on maksaa kuntoutukseen pääsy odotusvaiheessa, liitto toteaa tiedotteessaan.

Äidin ja vauvan kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat Pidä kiinni -ensikodissa 180 000 euroa vuodessa. Ensikodeissa äidit saavat tiiviin tuen päihdeongelmasta kuntoutumiseen sekä tuen sellaiseen vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen, joka tukee lapsen tervettä kehitystä. Kuntoutuksen on tärkeää alkaa jo raskausaikana, jotta vauvan vaurioituminen voidaan ehkäistä.

Kunnat saattavat Ensi- ja turvakotien liiton mukaan kuitenkin yrittää venyttää kuntoutukseen ohjaamista viimeiseen asti, jolloin vaihtoehtona on lapsen huostaanotto. Tämä tulee moninkertaisesti kalliimmaksi, sillä vauvan sijoittaminen ammatilliseen perhekotiin tai laitokseen maksaa 60 000–90 000 euroa vuodessa sijoituspaikasta riippuen eli pitkäaikainen sijoitus 18 vuoteen asti maksaa 1–1,6 miljoonaa euroa.

– Odotusaikana kuntoutukseen ohjaaminen on vastuullinen ja viisas investointi kunnalta. Sillä ehkäistään vauvan eliniäksi vaurioitumista ja turvataan vauvalle turvallisen kehityksen edellytykset vanhempansa kanssa. Tulokset kuntoutuksesta ovat hienoja: kaksi kolmas osaa riittävän pitkässä kuntoutuksessa olevista kuntoutuu vauvansa huoltajaksi. On vastuutonta, että kuntoutuspaikat ovat tyhjillään, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Noin 6 prosentilla päihderiippuvuus

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät päihteitä käyttäviä odottavia äitejä ja vauvaperheitä kuntouttavia Pidä kiinni -ensikoteja 7 paikkakunnalla: Espoo, Helsinki, Turku, Kuopio, Kokkola, Oulu ja Rovaniemi. Ne auttavat valtakunnallisesti eli kunnat voivat ohjata äitejä kuntoutukseen ympäri Suomea.

Noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Vuosittain 3000–6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Erityisesti nuoret naiset käyttävät yhä enemmän päihteitä. Nykyään noin kolmasosa kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa.