Lehtikuva/Emmi Korhonen

”CAP ei ole linjassa Pariisin sopimuksen, EU:n ilmastohätätilan julistuksen sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa.”

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus on alkanut aamulla maa- ja metsätalousministeriön edessä Helsingissä. Mielenosoittajia on paikalla 80.

Mielenosoittajat katkaisivat liikenteen ministeriön maatalousosaston edessä osoitteessa Mariankatu 9. Liikenteen katkaisu jatkuu iltapäivään kello kahteen saakka. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä kiertoteille. Liikenteen katkaisu tapahtui yhteistyössä Helsingin poliisin kanssa.

Mielenosoitus järjestetään samaan aikaan, kun maa- ja metsätalousministeriö järjestää verkkotapahtuman EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAP-uudistuksen (Common Agricultural Policy) valmistelusta. Mukana tapahtumassa on myös ministeri Jari Leppä (kesk.), joka esittelee muutosta.

Elokapinan mielenosoituksen syy on CAP uudistus, sillä se on heidän mukaansa ilmastotavoitteiden näkökulmasta täysin riittämätön.

Suomi on parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön johdolla laatimassa omaa kansallista CAP-suunnitelmaansa, jonka se lähettää ensi vuoden puolella Euroopan komissiolle.

ILMOITUS

CAP ohjaa maatalouspolitiikkaa EUn jäsenmaissa ilmastotekojen kannalta kriittiset seuraavat seitsemän vuotta. Elokapina on lähestynyt ministeriötä ja odottaa, että ministeriö ottaa aamupäivällä järjestettävän webinaarin jälkeen kantaa heidän vaatimuksiinsa, ja tulee tapaamaan mielenosoittajia.

Elokapina vaatii, että maa- ja metsätalousministeriö kertoo julkisesti totuuden. Liikkeen mukaan totuus on se, että nyt ehdotettu CAP-uudistus ei ole linjassa Pariisin sopimuksen, EU:n ilmastohätätilan julistuksen sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) kanssa. Se päinvastoin tekee nämä ”jo valmiiksi liian löysät ilmastotavoitteet” lähes mahdottomiksi saavuttaa.

Elokapinan mukaan CAP ei tällaisenaan myöskään pysäytä globaalia ruokaturvaa uhkaavaa maatalousperäistä biodiversiteettikatoa, tai merkittävästi vähennä maatalousperäisiä ravinnevalumia vesistöihin. Nykyisellään se pikemminkin tuhoaa mahdollisuuden toimia tehokkaasti yhdessä mantereenlaajuisesti jaetussa ilmasto- ja ympäristökriisissä, johon ei ole kansallisen tason ratkaisua.

Jopa uudistuksesta vastaava EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans pitää uudistuksen nykytilaa ala-arvoisena, Elokapina tiedotti aamulla.

”Suomelle kunnianhimoisempi tavoite”

Elokapinan lisäksi myös nuorten ilmastoliike Fridays for Future ja lukuisat muut ympäristöliikkeet ovat kritisoineet CAP-uudistusta, mutta sen valmistelu on liikkeen mielestä tapahtunut pitkälti mediahiljaisuudessa.

Vasemmistoliiton meppi Silvia Modig arvosteli CAP-uudistusta tuoreeltaan lokakuussa kun sen käsittely päättyi europarlamentissa. Hänestä tulos oli ilmastotoimien kannalta valtava pettymys.

Kansanedustaja Mai Kivelä kirjoitti uudistuksesta viimeisimmässä Kansan Uutisten kolumnissaan .

”On päivänselvää, että biodiversiteettikato, ilmastonmuutos ja ruokaturvan ylläpito edellyttävät maataloudessa järjestelmätason muutosta. Jos jossakin kohtaa tähän voi ja pitää poliittisesti vaikuttaa, niin juuri CAP-uudistuksen yhteydessä”, Kivelä kirjoitti.

Myös vihreiden Ville Niinistö piti europarlamentin tulosta pettymyksenä.

SDP:n, kokoomuksen ja keskustan euroedustajat kannattivat uudistusta.

SDP:n Eero Heinäluoma piti uudistuksessa merkittävänä muun muassa sitä, että maatalousbudjetin euroja tulisi jatkossa käyttää yhä enemmän ilmasto- ja ympäristötoimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kolmasosa maatalousbudjetista tulisi kohdistaa ilmastotoimiin.

Elokapinan mielestä Suomen on otettava CAP uudelleentarkasteluun, ja tehtävä omasta kansallisen tason CAP-strategiastaan ja tukipolitiikastaan paljon kunnianhimoisempaa.

”Suomen täytyy asettaa kansallisesti sellaiset työkalut ja mitattavat arviointikriteetit, joilla leikata Suomessa maatalousperäisiä ilmastopäästöjä, ravinnevalumia ja biodiversiteettikatoa tuntuvasti”, liike vaatii.

Jos taas maa- ja metsätalousministeriö on tilanteesta eri mieltä, on sen osoitettava selkeästi ja julkisesti, miten Suomen CAP-suunnitelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa, kuuluu Elokapinan vaatimus.