Lehtikuva/Markku Ulander

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina.

Työmarkkinoiden elpyminen koronakriisistä alkaa ensi vuoden lopulla, mutta melko vaimeasti, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tänään julkaisemassaan työmarkkinaennusteessa. Ennusteen mukaan työllisyysaste laskee ensi vuoteen asti, minkä jälkeen se alkaa taas nousta.

Ministeriön lyhyen aikavälin ennuste ulottuu vuoteen 2022. Epidemian vaikutukset työmarkkinoihin voivat sen mukaan jäädä osittain myös pitkäaikaisiksi. Vuonna 2022 työllisyysaste olisi ennusteen mukaan 71,6 prosenttia eli selvästi matalampi kuin ennen kriisiä.

Työttömyysasteen TEM arvioi nousevan ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja laskevan 7,8 prosenttiin seuraavana vuonna.

– Työttömyysasteen nousua vaimentaa se, että työvoiman ulkopuolella olevien määrä, piilotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys kasvavat, ennusteessa todetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtiovarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

ILMOITUS

Pitkittyvät lomautukset näkyvät piilotyöttömyytenä

Koronakriisin aiheuttamat pitkittyvät lomautukset näkyvät piilotyöttömyytenä. Ennusteen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että työikäinen väestö on jo alkanut joiltain osin jälleen siirtyä työmarkkinoille verrattuna kevääseen ja koronakriisin alkuun.

Lomautettujen määrän ennakoidaan säilyvän korkeana ainakin ensi kesään saakka. Uutta kevään kaltaista lomautusaaltoa ei ministeriön ennusteen mukaan ole näköpiirissä.

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Taustalla vaikuttaa työttömyysjaksojen keston pidentyminen koronapandemian aikana sekä koronakeväänä työttömäksi jääneiden siirtyminen osin pitkäaikaistyöttömyyteen ensi keväänä.

Pitkäaikaistyöttömien lukumääräksi ennustetaan tälle vuodelle 75 000, mikä olisi 11 000 enemmän kuin edellisvuonna. Seuraavina vuosina pitkäaikaistyöttömiä olisi ennusteen mukaan jo yli 100 000.