Lehtikuva/Markku Ulander

– Meidän tavoitteemme on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo.

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 6 168 765 euroa oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020-2021. Valtionavustusta myönnettiin esi- ja perusopetuksen 22:lle järjestäjälle.

– Kun lapsi tai nuori kohtaa ongelmia koulutiellä, tukea on voitava saada nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Meidän tavoitteemme on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Avustuksella kunnat voivat yhdessä tuottaa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä matalan kynnyksen palveluja. Niitä tuotetaan kehittämällä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä. Avustuksen tavoitteena on myös selkiyttää ja vahvistaa kolmiportaisen tuen rakennetta.

Avustuksella kunnat voivat yhdessä tuottaa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä matalan kynnyksen palveluja.

Esi- ja perusopetuksen avustusta ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa. Tavoitteena on, että yhä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.

Opetusministeriössä varataan perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan kolmen vuoden aikana 180 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan 125 miljoonaa euroa.