Antti Yrjönen

Vasemmiston kansanedustajat: ”Nuorilla on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa aikuiset asettavat käytökselle rajat”.

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuuluvat vasemmistoliiton kansanedustajat Katja Hänninen, Hanna Sarkkinen ja Merja Kyllönen pitävät edellisen eli Sipilän porvarihallituksen tekemää lakiuudistusta nuorten itsemääräämisen lisäämisestä osasyynä viimeaikaiseen nuorten vakavaan oireiluun.

– Yhteiskunnalla on erityinen vastuu siitä, että sijaishuoltoon sijoitetut lapset ovat aidosti turvassa ja sijaishuollon toimintaa valvotaan, Hänninen sanoo.

Askel taaksepäin?

Oireilun taustalla voi olla vuoden alussa voimaan astunut lakimuutos.

Lastensuojelulaitoksista karanneiden nuorten onnettomuudet ja heidän tekemänsä rikokset ovat nousseet viime aikoina esiin julkisessa keskustelussa. Lastensuojelun ammattilaiset näkevät lisääntyneen oireilun taustalla vuoden alussa voimaan astuneen lakimuutoksen, joka korostaa lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeutta. Ammattilaiset ovat arvostelleet myös karanneiden nuorten etsintäprosessia.

– Lakimuutoksen ja lain tulkinnan koetaan joissakin tapauksissa hankaloittavan käytännön lastensuojelutyön perustehtävää, eli lapsen ja nuoren suojelua, kasvatusta ja kehitystä, Hänninen sanoo.

Edellisellä hallituskaudella tehdyn lakimuutoksen taustalla oli lastensuojelulaitoksissa ilmenneet vakavat kaltoinkohtelutapaukset. Lakimuutoksella haluttiin puuttua lasten perusoikeuksien rajoituksiin, jotka tehtiin ilman lain hyväksymää perustetta.

ILMOITUS

– On arvioitava, onko lakia palautettava askel taaksepäin nuorten itsemääräämisen äärimmäisestä korostamisesta kohti kasvatuksen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien rajojen asettamista, Hänninen sanoo.

Vaikea kysymys

Kansanedustajien mukaan nuorten itsemääräämisoikeuden ja välttämättömien rajojen asettamisen välinen suhde ei ole helppo kysymys.

– Nuorten oikeuksia ei saa rajoittaa mielivaltaisesti. Kuitenkin nuorella, joka oireilee päihteillä, rikollisuudella, väkivaltaisella käytöksellä ja karkailulla, on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa aikuiset asettavat käytökselle rajat, Hänninen sanoo.

Hänninen, Sarkkinen ja Kyllönen tekivät asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen lastensuojelun tilasta. He kysyvät hallituksen toimenpiteistä lastensuojelulain uudistamiseksi. He haluavat varmistaa, että vaativaa sijaishuoltoa tekevät laitokset pystyvät paremmin puuttumaan vakavasti oireilevien nuorten tilanteeseen.