Eeva Suorlahti

Työttömien keskusjärjestön hallitus vastustaa työttömien eläkeputken leikkaamista.

Eläkeputken eli työttömyysturvan lisäpäivien leikkaaminen ei Työttömien keskusjärjestön hallituksen mukaan synnytä suoraan uusia työpaikkoja. Järjestön hallitus vastustaa eläkeputken leikkaamista.

Järjestö korostaa, että etenkin koronan riivaamassa taloustilanteessa uusien työpaikkojen syntyminen on epävarmaa.

Työttömyysturva ja eläke pienenevät

Niiden työttömien kohdalla, jotka eivät työllisty avoimille työmarkkinoille, eläkeputken leikkaaminen johtaa järjestön mukaan pienempään työttömyysturvaan ja pienempään eläkkeeseen. Näin voi käydä vaikka työuraa olisi yli 35 vuotta takana.

Laki työllisyyden kuntakokeilusta on tulossa eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina. Kuntakokeilut tulevat muokkaamaan työttömien palveluohjausta merkittävästi, järjestön kannanotossa todetaan.

T

yöttömien yhdistykset otettava mukaan työllisyyden kuntakokeiluihin

ILMOITUS

”Tärkeää on, että kokeilukunnissa huomioidaan työttömien yhdistysten, valmennuspalveluja tarjoavien yritysten ja muiden toimijoiden roolit palveluiden tarjonnassa. Kuntien ei kannata tehdä kaikkea itse, vaan muovata yhteistyöverkostojen toimintaa työttömien yksilöllisiä palvelutarpeita parhaiten vastaavaksi”, kannanotto jatkuu.

Keskusjärjestön hallitus muistuttaa, että työllisyyspoliittisilla avustuksilla tai muilla kunnan toiminta-avustuksilla on turvattu yleishyödyllisissä yhdistyksissä organisaation johtamiseen tarvittavat resurssit. Mikäli näistä resursseista luovutaan, yhdistykset eivät kykene ottamaan koppia palveluiden tarjoamisesta kuntakokeilukunnissa.

Pitkäaikaistyöttömien työllisyyden tukeminen on kuntatalouden tasapainottamisen näkökulmasta järkevää toimintaa ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.