All Over Press/Pelle T. Nilsson

Kohti vapautta on avoimesti kansallissosialistinen, Veren laki houkuttelee kamppailu-urheilijoita ja Patriootti tuuttaa propagandaa.

Kansallissosialistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) toiminta on kielletty Suomessa. Korkein oikeus vahvisti asian syyskuussa.

Järjestö on kielletty, mutta uusnatsit jatkavat toimintaansa toisissa.

Missä, siitä kirjoittavat äärioikeistotutkijat Daniel Sallamaa ja Tommi Kotonen Politiikasta.fi -verkkolehdessä ja myös antifasistinen Varisverkosto on tehnyt koosteen asiasta.

Sallamaan ja Kotosen mukaan PVL on reagoinut kieltoon perustamalla uusia ryhmiä ja hajauttamalla toimintaansa.

Keskeisin uusista ryhmistä on itsensä kansallissosialistiseksi määrittelevä Kohti Vapautta! -järjestö, jossa on mukana useita entisiä PVL-aktiiveja. Järjestö ilmoittaa tavoitteekseen kansallisosialistisen isänmaan ja se vastustaa etenkin maahanmuuttoa.

ILMOITUS

”Olemme ainutlaatuisia siinä, että yhdistämme poliittisen teorian, kamppailulajiharjoittelun ja katutoiminnan”, järjestön verkkosivuilla kerrotaan.

Syyttäjä arvioi parhaillaan ryhmän toimintaa ja sitä, onko kyseessä laiton kielletyn yhdistyksen toiminnan jatkaminen.

Varisverkoston mukaan Kohti vapautta! jatkaa suoraan PVL:n toimintaa. Molempien tyypillisintä aktivismia on lentolehtisten levittäminen, tarrojen liimailu lyhtypylväisiin ja ajoittainen lippujen ja banderollien kanssa ”patsastelu” pistokeikkoina muutamissa kaupungeissa.

PVL:n jäsenet kirjoittavat Partisaaniin

Kansallissosialistinuoret taas näyttää olevan PVL:n nuorisojärjestö. Sen toiminnasta on jonkin verran kertonut Partisaani-niminen verkkojulkaisu.

”Lasten natsikerhosta” ilmestyi laaja analyysi Seura-lehdessä kesällä.

Partisaani on avattu viime keväänä. Sallamaan ja Kotosen mukaan sen taustalla on PVL:n jäseniä.

Partisaani kertoo tavoitteekseen kasvaa kansallismielisiä yhdistäväksi voimaksi.

Varisverkoston mukaan Partisaani noudattelee samanlaista logiikkaa PVL:n aiemman verkkosivun kanssa ja PVL:n jäsenet tuottavat sivustolle sisältöä omilla nimillään.

Tänä vuonna toimintansa on aloittanut myös Veren laki , joka houkuttelee jäsenikseen kamppailu-urheilusta kiinnostuneita.

Yhteiskunnan romahduttaminen, väkivaltaa

Sallamaan ja Kotosen mukaan näiden lisäksi joidenkin PVL:n aktivistien voidaan todeta toimineen niin sanotuissa akselerationistisissa verkostoissa jo ennen kieltopäätöstä.

Akselerationismi on heidän mukaansa ”yhdysvaltalaislähtöinen kansallissosialismin haara, joka painottaa yhteiskunnan romahduttamista poliittisen väkivallan keinoin uuden, uusnatsien johtaman maailman tieltä. Osa PVL:n aktivisteista on nähnyt akselerationismin ainoana vaihtoehtona kieltopäätöksen jälkeen”.

Liikkeen tulevaisuudesta tutkijat kirjoittavat, että äärioikeistokentän radikaaleimman toimijan kieltäminen voi pidemmällä tähtäimellä maltillistaa muiden kannanottoja.

”Toisaalta jo kieltoprosessin aikana on nähty, että osa kenttää on siirtynyt lähemmäs Vastarintaliikettä, mikä on osaltaan radikalisoinut myös muita ryhmiä. Tulevan kehityksen kannalta merkityksellistä on muun muassa se, millaisia johtopäätöksiä viranomaiset tekevät PVL:n kieltämisestä, sekä miten he reagoivat mahdollisiin yrityksiin jatkaa edelleen järjestön toimintaa”, he kirjoittavat.

Varisverkoston analyysissä arvioidaan, että osalle natsismista kiinnostuneista ihmisistä kielletty järjestö voi luomalla mielikuvaa “mystisyydestä” ja “äärimmäisyydestä” herättää lisäkiinnostusta liittyä toimintaan. Luultavasti suuremmalle osalle kynnys liittyä lailla kiellettyyn toimintaan voi taas nousta korkeammaksi.

”Keskustelua siitä miten natsit saadaan parhaiten lopettamaan kokonaan poliittinen toimintansa tulee siis jatkaa”, verkosto päättää.