Lehtikuva/Hanna Matikainen

Kokoomuksessa halutaan sopia itse. Perussuomalaisissakin vähemmistö on liittotason sopimisen kannalla.

Suomalaisista 64 prosenttia haluaa, että työehdoista, kuten palkoista, neuvottelevat tulevaisuudessa työntekijöitä ja työnantajia edustavat liitot. Tämä käy ilmi SAK:n teettämästä kyselystä, joka julkistettiin tänään keskiviikkona.

Liittotason sopimista työehdoista kannattavat erityisesti työntekijät (70 %) ja toimihenkilöt (69 %). Asiantuntijatehtävissä työskentelevistä 62 prosenttia on tätä mieltä.

Palkankorotuksista erikseen kysyttäessä lähes puolet (45 %) on sitä mieltä, että palkankorotuksista pitäisi neuvotella ammattiliittojen ja työnantajaliittojen välillä. Työpaikkatason sopimista palkoista kannattaa 29 prosenttia vastaajista. Vain viidennes (20 %) on valmis neuvottelemaan palkankorotuksista itse työnantajan kanssa.

– Liittoihin luotetaan, kun on kyse työsuhteen ehdoista. Erityisesti työntekijäasemassa olevat – siis SAK:n liittojen jäsenet – kokevat, että liittojen välinen sopiminen on paras ja turvallisin vaihtoehto työehdoista sopimiseen, toteaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Puoluekanta vaikuttaa vastauksiin merkittävästi. Enemmistö kokoomuslaisista vastaajista kannattaa palkankorotusten sopimista työpaikoilla työnantajan ja työntekijän välisenä asiana.

ILMOITUS

Perussuomalaisista vastaajista yli puolet haluaa sopia palkoista työpaikoilla ja 41 prosenttia kannattaa liittotason sopimista.

Toisessa päässä liittotason sopimista kannattavat eniten vasemmistoliittolaiset (75 %) ja demarit (61 %).

Keskustalaiset kannattavat liittotason sopimista enemmän kuin vihreiden.

Etenkin työntekijät arvostavat liittoja

Liittotason sopimisen kannatus vähenee sitä mukaa, mitä enemmän siirrytään työntekijöistä ylintä johtoa kohden.

– Paikallisesta sopimisesta puhutaan paljon. Mahdollisuudet ja edellytykset paikalliseen sopimiseen vaihtelevat kuitenkin eri toimialoilla ja ammattiryhmissä. Erityisesti työntekijäasemassa olevat arvostavat ja luottavat ammattiliitoihin ja haluavat, että ne sopivat palkoista, sanoo Eloranta.

SAK kysyi myös, missä vähimmäispalkoista pitäisi sopia.

Vastaajista lähes puolet (44 %) katsoo, että vähimmäispalkoista pitää sopia ammatti- ja työnantajaliittojen kesken, jotta alakohtaiset erot voidaan ottaa huomioon. Reilu kolmannes (36 %) on sitä mieltä, että kaikkia koskevat vähimmäispalkat pitäisi säätää laissa.

Vasemmistoliiton kannattajista niukka enemmistö, 51 prosenttia, oli sitä mieltä, että vähimmäispalkoista pitää säätää laissa.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 29.10–6.11.2020. Siihen vastanneita oli 1 017 henkilöä.