Jyty

”Syrjintää ja selvä yritys murtaa lakko-oikeutta.”

Oulun kaupunki on jakanut lahjakortteja kiitokseksi henkilöstölle, joka oli töissä JHL:n ja Jytyn lakon aikana syys-lokakuussa, ammattiliitot kertovat. Ne ovat pöyristyneitä kaupungin menettelystä ja pitävät sitä pahimman laatuisena syrjintänä ja selvänä yrityksenä murtaa lakko-oikeutta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mukaan Oulun kaupunki on tietoisesti rikkonut useita lakeja jakaessaan ainoastaan lakkoihin osallistumattomille työntekijöille lahjakortteja. Työntekijöiden tasapuolisesti kohtelusta säädetään Suomen perustuslaissa, työsopimuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa.

– Tilanne on uskomaton. Julkisena työnantajana kaupungin velvollisuus tasapuolisuuteen on erityisen korostunut. Yhdenvertaisessa kunnassa kukaan ei joudu toista huonompaan asemaan ammattiyhdistystoiminnan tai minkään muunkaan syyn perusteella. Syrjimätön kunta on parempi kunta niin työntekijöille kuin kuntalaisille, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Ateria- ja puhtauspalvelut ulkoistetaan

Oulussa on kyseessä pitkästä kiistasta, joka koskee Oulun kaupunginvaltuuston 5.10. tekemää päätöstä. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalvelutuotannon koko henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle.

Keskustan valtuutetuista kaikki äänestivät ulkoistusten puolesta, kokoomuksesta yhtä lukuun ottamatta kaikki. Vasemmisto ja SDP olivat yksimielisesti ulkoistusta vastaan. Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja äänesti ulkoistuksen puolesta, muut vastaan. Perussuomalaisissa äänet jakautuivat tasan.

ILMOITUS

– Poliittinen oikeisto on ehdoitta valmis leikkaamaan pienituloisten työntekijöiden palkoista ja kilpailuttamaan palvelun kansainvälisille toimijoille, jotka maksavat veronsa paratiisisaarille. Yhteiskuntavastuu on tuolloin todella hakusessa, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Raudaskoski sanoi Kansan Uutisissa 9. lokakuuta.

Moni laki kieltää jakamasta työntekijöitä

Ammatillinen yhdistymis- ja järjestäytymisvapaus on yksi perusoikeuksista. Suomen perustuslain mukaan työntekijöillä on oikeus osallistua ammattiliittonsa toimeenpanemaan työtaisteluun. Tämän kansalaisvapauden käyttäminen ei saa johtaa työnantajan osoittamaan syrjintään tai epäasialliseen kohteluun.

– Oulun kaupunki on toiminut työnantajana lainvastaisesti asettaessaan eri ammattiliittoihin kuuluvat ja järjestäytymättömät eriarvoiseen asemaan. Työtaisteluun osallistuminen ei missään olosuhteissa ole perusteltu syy syrjinnälle, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki painottaa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. Työsopimuslaissa edellytetään työnantajan kohtelevan työntekijöitään tasapuolisesti.

JHL tehnyt kunnallisvalituksen

Yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjinnän kiellon mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö teki lokakuun lopulla päätöksestä kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. JHL pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan päätöksen sekä kieltämään päätöksen täytäntöönpanon, koska Oulun kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä eli päätöksenteossa on tapahtunut laillisuusvirhe.