Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomalaiset käyttävät vaalikoneita muita maita ahkerammin.

Vaalikoneiden käyttäjämäärät ja koettu merkitys osoittavat, että vaalikoneista on tullut vähintään melko tärkeä tiedonlähde lähes kaikissa ikäryhmissä, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tärkeimpiä vaalikoneet ovat nuorille ja vähemmän tärkeitä iäkkäämmille äänestäjille.

Politiikan tutkija Sami Borgin ja journalistiikan tutkija Kari Koljosen tiistaina julkaistu Käyttöliittymä vaaleihin -tutkimus pureutuu kunnolla vaalikoneisiin, joita käytetään Suomessa erityisen paljon.

Suomi ja Hollanti näyttävät olevan vaalikoneiden kärkimaita, kun käyttäjämäärät suhteutetaan äänioikeutettujen määrään. Myös tarjontaa on Suomessa paljon. Viime vuonna pidetyissä eduskuntavaaleissa oli tarjolla 22 erilaista vaalikonetta, joista median ylläpitämiä oli 15 ja järjestöjen seitsemän.

Koneiden merkitys vaalitiedon lähteinä on suuri.

Vaalikoneet ovat Borgin ja Koljosen mukaan nousseet alle 35-vuotiaiden hyödyllisimmäksi tietolähteeksi yleisissä vaaleissa viimeistään vuonna 2000 alkaneen vuosikymmenen loppupuoliskolla.

Tätä vanhemmissa ikäryhmissä vaalikoneet koetaan vähintään melko tärkeäksi tiedon lähteeksi. Poikkeuksena ovat iäkkäät, jotka eivät käänny vaalikoneiden puoleen yhtä usein. Tutkijoiden mukaan taustalla voivat olla esimerkiksi vähäisempi netin käyttö ja vahvempi kiinnittyminen puolueisiin.

ILMOITUS

Äänestyspäätökseen vaihteleva vaikutus

Tutkimuksen johtopäätökset pohjaavat muun muassa kahteen kyselytutkimukseen, jotka toteutettiin viime presidentin- ja eduskuntavaalien jälkeen. Molempiin vastasi yli tuhat äänioikeutettua.

Eduskuntavaaleissa kaksi kolmesta vaalikoneen käyttäjästä kertoi käyttäneensä vaalikonetta löytääkseen itselleen sopivimman ehdokkaan. Presidentinvaaleissa osuus oli noin yksi kolmesta.

Kaikista eduskuntavaaleissa vaalikoneita käyttäneistä vastaajista hieman yli puolet katsoi, ettei vaalikoneilla ollut sanottavaa vaikutusta omaan ehdokasvalintaan. Jopa noin kolmannes sanoi, ettei vaikutusta ollut lainkaan.

Vahvasta vaikutuksesta oman ehdokkaan valintaan kertoi noin 10–15 prosenttia vastanneista. Alle 30-vuotiaista joka neljäs kertoi äänestäneensä ehdokastaan erityisesti siksi, että ehdokkaan vaalikonevastaukset vastasivat parhaiten omia mielipiteitä.

Tutkijat arvioivat, että vaalikoneet ovat Suomessa suosittuja erityisesti avoimen listavaalijärjestelmän ansiosta. Järjestelmässä äänestäjän on valittava puolueen ohella ehdokas.

Koneiden merkitys vaalitiedon lähteinä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa on jo niin suuri, että tutkijoiden mielestä voisi olla tarpeen sopia sisällöllisistä ja eettisistä standardeista.